Nacionalni Savet za Bezbednost i Zdravlje na Radu raspravljao je o dosadašnjim aktivnostima i o zadacima koje ih čekaju

Priština, 18 septembra 2018

Nacionalni Savet za Bezbednost i Zdravlje na Radu danas je održao redovni sastanak, gde su razmatrana važna pitanja koja se odnose na bezbednost i zdravlje, ali i za aktivnosti Saveta u narednim danima. Zam. Çerkin Dukolli, koji je ujedno i predsednik komisije, rekao je da je program aktivnosti NSBZR i dalje nasa posvećenost rasta bezbednosti i zdravlja na radu ostaje prioritet.

Tom prilikom on je ohrabrio Inspetorijat Rada da poveća napore u tom pravcu, ali je takođe apelovao na poslodavce da obezbede bolje uslove rada u svojim radionicama, sa posebnim naglaskom na građevinskom sektoru.

Veće je jednoglasno odobrilo za organizovanje tri poslovne posete u različitim javnim i privatnim sektorima. Takođe, članovi Saveta su se složili da sredinom decembra da organizuju okrugli sto sa raznim stranama od interesa za debatu, na bezbednosti i zdravlja, sa jedinim ciljem razmene ideja i iskustava u zaštiti radnih mesta i bezbednost, kao efikasnije na radnim mestima
Takođe danas su razgovarali o inicijativi Saveta za izradu Nacionalne Strategije, koja bi adresirala u dugoročni plan pitanja bezbednosti i zdravlja na radu.