Funkcionalizovana je Agencija za Zapošljavanje Republike Kosova

Priština, 05 april 2017
Vlada je danas usvojila odluku o imenovanju Direktora Agencije za Zapošljavanje Republike Kosova. Proces imenovanja je tekao u punom skladu sa zakonom i u skladu sa sporazumom sa Britanskom Vladom, koja pruža institucijonalnu podršku u procesu zapošljavanja za visoke položaje.
Agencija za Zapošljavanje će i dalje ojačati politike zapošljavanja a 2017 godina će biti obećavajuća.