Dodeljeni socijalni stanovi u Dobratinu

U prisustvu velikog broja porodica koje imaju pravo na socijalne stanove u Dobratinu, Ministar Rada i Socijalne Zaštite g. Nenad Rašić sa gradonačelnikom Gračanice g. Bojanom Stojanovićem, izvršili su primo-predaju objekta za socijalno stanovanje, koji je finansiran od strane MRSZ u saradnji sa CDF. Izgradnjom ovog objekta rešava se problem stanovanja za siromašne porodice koje nemaju krov nad glavom.

Ministar Rašić obećao je spremnost za pomoć i investiranje i u drugim projektima u Dobratinu. Ovaj objekat posebnog značaja sa površinom od 1660 m2, sagrađena je za socijalne potrebe ljudi koji su u teškim uslovima života.