Abrashi inaugurisao početak renoviranja u objektu Udruženja Penzionera Kosova

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa Rotary Clubom, uz podršku i Tre Farm, Swis Diamond , Alb keramika danas su poceli sa inauguraciojom renoviranja prostora u kojima deluju penzioneri, odnosno penzioneri Udruzenja Kosova. Inauguraciju ovih radova je obavljeno od strane MRSZ ,g. Arban Abrashi, Agnesa Vuthaj- predsednica Rotary Cluba i predstavnici Udruženja Penzionera.

Ovaj projekat, koji dostize vrednost od 16 hiljada evra će poboljšati uslove i usluge za penzionere koji provode vreme tamo, omogućavajući tako da penzioneri imaju dovoljno prostora za njihov rad i aktivnosti.

Ministar Abrashi tokom inauguracije izrazio je posebnu zahvalnost na inicijativu Rotary Cluba i rekao je da će ovaj projekat ispuniti uslove za penzionere i takođe je obećao da će i u budućnosti učiniti maksimalne napore na ovoj kategoriji takođe pružajuc i i zdravstvene usluge. “Mi ćemo nastaviti da podržavamo ovu kategoriju, jer znamo ulogu i doprinos ovih penzionera koji su dali izgradnje države Kosova. Mi necemo prestati samo sa ovim projektom, ali ćemo pokušati ovde da obezbedi mo i medicinskih usluga “, dodao je dalje Abrashi.

U međuvremenu, Rotary Club, Agnes aVuthaj je zahvalila svim akterima koji su pomogli u realizaciji ovog projekta i rekla je da će saradnja sa MRSZ i dalje nastaviti, videti i druge mogućnosti gde možemo da sarađujemo na onim pitanjima koja su osnovna .