Publikimet
Linqe › Vende të lira pune
maj 25, 2017 10:20

Konkurs i brendshëm


Konkurs i brendshëm për pozitën Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Prishtinë

maj 23, 2017 09:31

Konkurs Publik


Konkurs publik për përzgjedhjen e tre anëtarëve të sekretarisë së komisionit qeveritar për njohjen e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare


prill 24, 2017 13:44

Konkurs i brendshëm


Për pozitat
1. Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane
2. Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave
3. Udhëheqës i Divizionit për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim

prill 19, 2017 09:34

Njoftim


Njoftim

Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane
Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave
Udhëheqës i Divizionit për  Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim

për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave

për pozitën udhëheqës i Divizionit për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim

Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane

mars 03, 2017 14:27

Konkurs i jashtëm


Për marrëveshje për shërbime të veçanta

Page 1 of 7First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  Next   Last