Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
prill 19, 2017 15:29

Njoftim për Kontatë


Mirëmbajtja dhe Servisimi i aparateve fotokopjuese

Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit

Furnizim me kompresor për karrigën stomatologjike në SHPMPF-Prishtinë

mars 17, 2017 15:35

Njoftim për Kontatë


Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

mars 17, 2017 15:26

Njoftim për Kontatë


Projektimi dhe mbikqyrja e projekteve

“Transporti me autobus për zyrtarë pjesëmarrës “ Puntoria për  aruzhimin e Strategjisë Sektoriale dhe hartimin e Planit të Veprimit”,  në relacionin Prishtinë-Durrës, Durrës- Prishtinë

Shërbimet e buffe-së në ndërtesen e MPMS-së

Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

mars 07, 2017 15:23

Njoftim për Kontatë


Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit


Page 1 of 22First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last