Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Montimi, servisimi i klimave në  ISSH,SHP, QRP.

Blerja e dy makinave për larjën e rrobave për Institutin Special ShtimeRenovimi i kulmit në APK Gjakovë

Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

shtator 08, 2017 09:53

KONTRATA


Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

shtator 01, 2017 09:41

Njoftim për kontratë


Renovimi i QAP dhe QRP Prizren-Ritenderim

Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

Page 1 of 26First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last