Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Primar

Minimize
janar 29, 2018 09:33

Rregullore (QRK) nr. 202015


Rregullore (QRK) nr. 202015 për të drejtat, përgjegjësitë, fushëveprimin, monitorimin e punës dhe raportet e ofruesve jo publik të shërbimeve të punësimit

tetor 24, 2014 09:26

LIGJI NR. 04/L-172


LIGJI NR. 04/L-172 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE

shtator 18, 2014 11:36

LIGJI NR. 04/L-131


 PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

shtator 18, 2014 10:44

LIGJI NR. 04/L -261


PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:26

LIGJI NR. 04/L-205


PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:14

LIGJI NR. 04/L-161


PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

prill 03, 2014 15:06

LIGJI NR. 04/L-119


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-200 PËR GREVAT
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

Legjislacioni Sekondar

Minimize
për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ nr. 03/2015 për licencimin e ofruesëve jo publik të shërbimeve të punësimit

për rregullimin e procedurave administrative të kompenzimit për pushimin e lehonisë të paguar nga Qeveria

mars 07, 2018 09:45

Rregullore (MPMS) nr. 01/2018


për masat aktive të tregut të punës

për caktimin e pagës minimale në Republikën e Kosovës

dhjetor 29, 2017 12:13

Rregullore (MPMS) nr. 11/2017


për punën e depos së mallrave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.

dhjetor 28, 2017 14:36

Rregullore (MPMS) nr. 10/2017


për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit të të punësuarëve nga risqet e lidhura me agjentët kimikë në punë

dhjetor 28, 2017 14:33

Rregullore (MPMS) nr. 09/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me rrezatimin optik në vendin e punës.

dhjetor 28, 2017 14:27

Rregullore (MPMS) nr. 08/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga risqet e lidhura me fushat elektromagnetike në vendin e punës.

dhjetor 13, 2017 09:58

Rregullore (MPMS) nr. 07/2017


për mbrojtjen e të punësuarëve nga rreziqet e lidhura me ekspozimin ndaj azbestit në punë.

dhjetor 13, 2017 09:53

Rregullore (MPMS) nr. 06/2017


për kriteret minimale të sigurisë dhe shëndetit në vendndërtimet të parakohshme apo mobile

Page 1 of 18First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last