Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Sekondar

Minimize

Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr.11/2013, për procedurat e punës se komisionit mjekësore për aplikuesit për ndihem sociale në kategorinë e parë

Udhëzimi Administrativ (MPMS) nr. 10/2013, për mbajtjen e evidencave të posaçme për vendet e lira të punës për shtetasit e huaj dhe shtetasit kosovar, të cilët me ndërmjetësimin e zyrave të punësimit punojnë jashtë vendi.

Udhëzimin Administrativ (MPMS) nr.09/2013, për kriteret dhe procedurën e përcaktimit të pagës minimale në Republikën e Kosovës.

Udhëzimin Administrativ (MPMS) nr.08 /2013, për trajnimi e fëmijëve kryerës të veprave penale pa përgjegjësi penale dhe atyre me sjellje asociale.

Udhëzimin Administrativ Nr. 07/2013, për njohjen e te drejtës në stazh të punës për ish të dënuarit dhe të burgosurit politik.

Page 1 of 12First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last