Publikimet
Linqe › info.mpms@rks-gov.net
Zyra për Komunikim Publik
 
Adresa kontaktuese:

info.mpms@rks-gov.net
Nr tel: 038 200 26 112