Publikimet
Linqe › Aktiviteti i MPMS-së

TË ARRITURAT E MPMS-së GJATË VITIT 2016

Minimize
  • • Punësimi dhe Aftësimi Profesional
  • • Mirëqenia dhe Ndihmat Sociale
  • • Pensionet dhe beneficionet (përfshirë negocimin me jashtë)
  • • Legjislacioni
  • • Koordinimi
  • • Inspektorati
  • • Financa

Raporti i MPMS-së për vitin 2013

Minimize
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale edhe gjatë vitit 2013, nëpërmjet të gjitha politikave, programeve, dhe dokumenteve strategjike ka qenë e përkushtuar për fuqizimin dhe krijimin e hapësirës për mirëqenie sociale, krijimin e infrastrukturës për punësim dhe aftësim profesional, që do të ngritë cilësinë në ofrimin e shërbimeve për të gjithë qytetarët në gjendje të nevojës sociale.   Është punuar edhe në legjislacion, mandej në fushën e luftimit të ekonomisë joformale si dhe në përkujdesjen e  qytetarëve me nevoja të veçanta. Gjithashtu janë ofruar shërbime edhe për të gjitha kategoritë e  pensionistëve në kuadër të legjislacionit në fuqi.

Aktiviteti i MPMS-së për vitin 2012

   Minimize
Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale, konform dokumenteve strategjike të Qeverisë së Republikës së Kosovës, planit të punës dhe dokumenteve të veta strategjike, e ka përmbyllur suksesshëm vitin 2012.

>> shkarko dokumentin

Aktiviteti i MPMS-së për vitin 2011

   Maximize