Publikimet
Kontakti

Musa Demiri - Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik

E-mail: musa.demiri@rks-gov.net

Nr.tel: 038/ 213-022   centrex: 200 26 084


Jehona Arifi
- Zyrtare për Qasje në Dokumente Publike

E-mail: jehona.arifi@rks-gov.net

Nr. Tel: 038/213-814 centex: 200 26 112


Kontakti me drejtoret e departamenteve


u.d. Bajram Kelmendi - Udhëheqës i Departamentit të Politikave Sociale dhe Familjare
tel: 038/211-941; 038/200-26-018
e-mail: muhamet.gjocaj@rks-gov.net

Defrim Rifaj - Udhëheqës i Departamentit për Punë dhe Punësim
tel: 038/211-939; 038/200-26-019 
e-mail: defrim.rifaj@rks-gov.net

Minire Begaj - U.D. i Departamentit Ligjor
tel: 038/213-842; 038/200-26-128
e-mail: minire.begaj@rks-gov.net

Feim Osmani - Udhëheqës i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
tel: 038/200-26-065
e-mail: feim.osmani@rks-gov.net

Bahri Xhaferi - Udhëheqës i Departamentit të Pensioneve
tel: 038/211-664; 038/200-26-508
e-mail: bahri.xhaferi@rks-gov.net

Basri Ibrahimi - Kryeinspektor i Punës
tel:038/211-520; 038/200-26-502
e-mail: basri.ibrahimi@rks-gov.net

Lulzim Karaxha - Udhëheqës i Departamentit të Integrimeve Evropiane
tel: 038/211-937; 038/200-26-001
e-mail: lulzim.karaxha@rks-gov.net

Shqipe Krasniqi-U.D. DFDIL
Tel: 38/212-730; 038/200-26-005
e-mail: shqipe.krasniqi@rks-gov.net