Ballina

Zëvendësministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Safet Kamberi, në cilësinë e panelistit ka marrë pjesë sot në lansimin e projektit me rëndësi të veçantë “Rrjeti i Sigurt për Mbrojtjen e Fëmijëve- Faza III”, implementimin e të cilës është duke e bërë Terre des Homes – “Ndihmë për fëmijët në mbarë botën” në partneritet të vazhdueshëm me Zyrën e Kryeministrit (Zyra për Qeverisje të Mirë), Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Universitetin e Prishtinës dhe Organizatën KOMF (Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve).

Kalendari i Takimeve
17 JANAR_ GJAKOVE
...


conference.esn-eu.org