Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti

Pod rukovodstvom Ministra Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši, održan je prvi neformalni i uvodni sastanak Komisije za Priznavanje i Verifikaciju Statusa Silovanih Osoba tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu. "Nakon 18 godina negiranja i ignorisanja, konačno je osnovana Komisija koja će razmatrati aplikacije silovanih lica tokom rata, da im obezbedi odštetu koja neće da uspostavi pravdu na mesto, nego će najmanje pružiti priznavanje i prihvatanje ove kategorije naših građana", naglasio je Abraši.


Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite je danas pokrenula rad Agencije za Zapošljavanje Republike Kosova. Ministar MRSZ g.Arban Abraši je rekao da aktivne mere na tržištu rada  imaju mnogo mogućnosti za zapošljavanje u mnogim sektorima na Kosovu. On je dodao da za mlade i posaotražioce treba posredovanje i navođenje prema tim sektorima.


Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši potpisao ugovor o sufinansiranju za izgradnju kuća za porodice bez krova nad glavom u Opštini Gnjilane.

“Kuće za porodice bez adekvatnog stanovanja"
Ministar Abraši zajedno sa Predsednikom Opštine Gnjilana  Lutfi Haziri, potpisali su sporazum o sufinansiranju izgradnje kuća za porodice bez adekvatnog stanovanja  u Gnjilanu. MRSZ podržava mnoge opštine, a ove godine očekuje se da oko 100 porodica dobija svoje nove stanove u kuće.Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa Kancelarijom Evropske Unije na Kosovu i sa drugim socijalnim partnerima, pokrenuli su kampanju za Bezbednost i Zdravlje na Radu.
Glavni cilj ove kampanje će biti promocija i podizanje svesti kosovskog društva o zakonodavstvu u vezi sa bezbednosti i zdravlju na radu i drugim uslovima i odnosima rada sa pozitivnim uticajem na zapošljavanje, objavio je Zam/ministra u MRSZ-a g. Safet Kamberi.Danas je osnivana Vladina Komisija  za priznavanje i verifikaciju statusa  silovanih lica tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu. Sa funkcionalizacijom ove komisije će početi  proces prijavljivanja i verifikacije statusa žrtava seksualnog nasilja a kasnije i njihova nadoknada.Priština, 27 April 2017

U Prištini od 24 do 27 aprila 2017 održan je drugi krug pregovora bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju između Kosova i Švicarske. Tokom ovih dana strane su stigle  da finalizuju osnovni sporazum o socijalnom osiguranju, administrativni sporazum za sprovođenje osnovnog sporazuma i obrasce neophodne za sprovođenje ovih sporazuma. Zam/ministra Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite g.Safet Kamberi, učestvuje na regionalnoj konferenciji "Povećanje socijalnih ekonomskih preduzeća u jugoistočnoj Evropi", organizovano od Vlade Slovenije u saradnji sa Evropskom komisijom i partnerskih zemalja.Ministar MRSZ g,Arban Abrashi i direktor Švajcarske Kancelarije za Saradnju na Kosovu,g. Patrick Etienne, potpisali su danas u Prištini Sporazum za projekat "Povećanje zaposlenosti mladih" II faza projekta koja će trajati do 31 decembra 2020 godine.


Danas ministar Rada i Socijalne Zastite ,Arban Abrashi zajedno sa Udruženja Kosova za  Marketing Odeće  i Obuce (KAMA) posetio je neke od kosovskih preduzeća, tekstilne proizvodnje u zemlji. U Peći  ministar je  posetio kompaniju Artatex , koja je u jednoj godini uspelo utrostručiti broj zaposlenih i proširiti se i na drugim lokacijama u zemlji.


Priština, 05 april 2017
Vlada je danas usvojila odluku o imenovanju Direktora Agencije za Zapošljavanje Republike Kosova. Proces imenovanja je tekao u punom skladu sa zakonom i u skladu sa sporazumom sa Britanskom Vladom, koja pruža institucijonalnu podršku u procesu zapošljavanja za visoke položaje.
Agencija za Zapošljavanje će i dalje ojačati politike zapošljavanja a 2017 godina će biti  obećavajuća.


Page 1 of 54First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last