Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti

 Mitrovica, 16. februara 2018

Obnavljen je je objekat socijalnog stanovanja u Stantergu u Mitrovici, koji će služiti 17 porodica sa teškim društvenim uslovima. Objekat finansiran je od  Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite  i obuhvata iznos od 294 hiljade eura,dok opština Mitrovica je izdvojilo parcelu i ce raspodeliti ove stanove za 17 porodica.
Pod rukovodstvom zam. Ministra Rada i Socijalnog Zastite,Çerkin Dukolli, danas je održavan sledeći sastanak Nacionalnog Saveta za Sigurnost i Zdravlje na Radu. Na ovom sastanku bilo je neophodno identifikovati konkretne zadatke u ovoj godini sa kojima ce se suočavati ovaj Savet. Zamenik ministra Dukolli rekao je da je veoma važno da ovaj Savet donese jedan efikasan plan rada i primenjiv za 2018.

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica izveštavao je danas pred Parlamentarnoj Komisiji za Ljudska Prava, Rodnu Ravnopravnost, Nestala Lica i Peticije, o izmeni i dopuni Zakona o Penzionim Šemama Finaniranih iz Države, koja je već poslata na usvajanje u Vladi Kosova.

Ministar Rečica je istakao da MRSZ je naišlo sa nekim poteškoćama u primeni pravnog okvira koji se odnosi na ostvarivanje penzijskih prava i stoga je po potrebi ocenio izmenu promenu postojećeg zakona 04 / Z-131 o Penzionim Šemama Finansiranim od Strane Države.Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite  a (MRSZ) i Programa za Razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) na Kosovu, danas su potpisali sporazum o proširenju aktivnih programa tržišta rada, naime samozapošljavanja, subvencija za zapošljavanje i obuke na radu za pruzanju mogućnosti održivog zapošljavanja na Kosovu. Sporazum su potpisali Ministar Rada i Socijalne Zastite,Skender Recica i Koordinator za razvoj Ujedinjenih Nacija i Stalni Predstavnik UNDP-a za Kosovo, Andrew  Russell.


Penzijska Administracija Kosova, Regionalna Penzijska Kancelarija - Priština, kao administrativna jedinica u okviru Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite:

                                O B A V E Š T A VA

Sve penzionere da, počevsi od ponedeljka, 12 Februara 2018 godine, Regionalna Penzijska Kancelarija - Priština biće prebačeno u nekadašnjem objektu Ljubljanske banke (bivši OEBS) u ulici Fehmi Agani, u Prištini.

Sve usluge koje je do sada izvršilo Regionalna Penzijska Kancelarija – u Prištini u centralnom objektu MRSZ-te u ulici "OVK" od sada će biti ponuđene u nekadašnjem objektu Ljubljanske banke (bivši OEBS).

Za sve informacije kontaktirajte nas na broj telefona: 038 213 268
Penzijska Administracija Kosova-PristinaMinistarstvo Rada i Socijalne Zaštite, uz podršku  Nemačke Agencije Međunarodne Saradnje (GIZ) je sertifikovalo 164 mladih posaotražioca , koji su pohađali obuku za preduzetništvo i programe samozapošljavanja. U ceremoniji  Sertifikovanja u tri programa Samozapošljavanja finansiranih od  MRSZ  i GIZ-a, ministar Rada i Socijalne Zastite,Skender Rečica izjavio je da danas se kruniše  jedna zajednička posvećenost ka otvaranja  perspektive za mlade ljude na Kosovu.


Zam ministra Rada i Socijalne Zastite ,Ҫerkin Dukoli učestvovao je u prvoj regionalnoj konferenciji " Skrivena Ekonomija "  održana u Skoplju konferenciji u organizovanju  Centra za Istraživanje i Kreiranje Politike (Makedonija), Instituta za Demokratiju i Medijaciju (Albanija ) i Demokratija za Razvoj (Kosovo).Ministar Rada i Socijalne Zastite, Skender Rečica reagovao je nakon smrti radnika iz Energetske Korporacije Kosova (EKK) na svom radnom mestu.

"Žao mi je mnogo zbog vesti o smrti zaposlenog na Kosovskoj Energetskoj Koorporaciji na svom radnom mestu. Izrazujem najiskrenije saučešće porodici pokojnog ", rekao je ministar Rečica.Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica učestvovao je danas na sastanku Parlamentarnog Odbora za Zdravstvo, Rad i Socijalnu Zaštitu, na kojem je razgovarano o Sporazumu o Socijalnom Osiguranju između Republike Kosovo i Švajcarske Konfederacije.Vladina Komisija za proverivanje statusa silovanih lica tokom rata na Kosovu, 5 februara ove godine će početi sa obrađivanjem prvih aplikacija, danom kada zvanično počinje proces prijave. Ovo je najavljeno danas prilikom pokretanja procesa priznavanja i proverivanja statusa silovanih lica tokom rata, kojem su prisustvovali visoki državni predstavnici, ambasadori stranih država na Kosovu i predstavnici civilnog društva.

Page 1 of 65First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last