Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti

Zamenik Ministra Rada i Socijalne Zaštite, g.Ćerkin Dukoli, učestvovao je u zatvaranju projekta APZK-a i “Diakonia”, koji je imao stalnu podršku MRSZ-a. 
Projekat koji je danas uspešno završio program obuke za mlade, sproveo je Agencija za  Podršku Zapošljavanja na Kosovu i Nemačka Socijalna Institucija “Diakonie”. Od devetnaestodnevne obuke imali su korist  61 mladih ljudi, koji će u septembru započeti dalju stručnu obuku i zapošljavanje u Nemačkoj. MRSZ danas pokreće samosvesnu kampanju ," Pre svega Bezbednost i zdravlje na radu ", čiji je cilj da se spreči rizik i nesreće na radnom mestu. Ovom prilikom, ministar MRSZ Skender Rečica posetio je građevinska preduzeća, Agro-Trade  Fidola Construction i TUP- Dreni , gde je susreo zaposlene i vlasnike preduzeća u pitanju,i razgovarao sa njima o značaju sprovođenja zakona na snazi, kao preduslov za bezbednost i zdravlje na radu.Ministar Rada i Socijalne Zastite  Skender Rečica, primio je danas ambasadora Hrvatske na Kosovu, Marija Kapitanovic, sa kojim je dogovoren za intenziviranje sa  nekim važnim pitanjima.

Ministar Rečica i ambasadorka Kapitanovic razgovarali su za sporazum o sezonskom zapošljavanju državljana Republike Kosovo, gde su se složili da se ovaj proces moćno pojačava .Takođe, na sastanku je bilo riječi i o ubrzanje procesa u vezi sa sporazumom o socijalnom osiguranju između Kosova i Hrvatske.Ministar Rada i Socijalne Zaštite,Skender Rečica, zajedno sa potpredsednikom Vlade Republike Fatmir Limaj, danas su razvili sastanke i razgovore sa porodicama korisnici  šeme socijalne pomoći u opštinama Prizren i Suva Reka. Svrha sastanka je u vezi upućivanje na projekat MRSZ-a u vezi sa zapošljavanjem jednog člana porodice koji nemaju nijednog  zaposlenog člana u porodici, a koji imaju najmanje jednog člana sposobnog za rad.Zamenik ministar  Rada i Socijalne Zastite , Vesel Makoli danas je učestvovao u raspodeli 30 sertifikata mladim osobama sa Dawnovim sindromom u okviru projekta "Osnaživanje mladih sa Downovim sindromom", projekat potpisan par meseci između Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite  i Udruženja "Down Syndrome Kosova". Cilj ovog projekta bilo je podržavanje  i razvijanje stručne obuke za mlade osobe sa Downovim sindromom, a zatim da se omogući i zapošljavanje za potrebe ove kategorije ljudi u našem društvu. Ministar Rada i Socijalne  Zastite , Skender Rečica, sastao se danas sa predstavnicima Svetske Banke, koju je predvodio Stefanie Brodmann, koje je najavio za niz pitanja i reformama preduzetrih od strane MRSZ u različitim oblastima. Tema rasprave između ministra Rečice i predstavnika Svetske Banke je bio novi Zakon o Radu i reforme koje je MRSZ izradio u vezi sa radnim odnosom.Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Reçica, primio je danas Ambasadora Kuvajta u Albaniji, g. Feiza Mišari Al Jasima, i obavestio ga je o trenutnoj situaciji u vezi sa obavezama i planovima MRSZ-a u odgovarajućim oblastima.

Ministar Rečica se zahvalio Ambasadoru Kuvajta na stalnoj podršci koju država Kuvajt daje Republici Kosova u njenim najvažnijim procesima.Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite danas lansira dva strateška dokumenta koja su, kao deo Evropske Agende imaju za cilj podizanje blagostanja i rešavanje zapošljavanja mladih u Republici Kosova.

Pokretanje Sektorijalne Strategije 2018-2022 i pokretanje Akcionog Plana za Zapošljavanje Mladih donete su danas tokom konferencije koju je organizovala MRSZ.Zamenik Ministra Rada i Socijalne Zaštite, Çerkin Dukolli  i predstavnici organizacije “Help”,  učestvovali su danas u zaključavanju trogodišnjeg projekta "Podrška za socijalno-ekonomsku stabilnost, kroz jačanje mikro-biznisa na Kosovu", od kojeg je imao kiristi  850 mikro-biznisa i završio obuku 600 mladih kosovara.  Zamenik Ministra Dukolli je rekao da politike koja se odnose  na oblast zapošljavanja i socijalne zaštite nisu samo jedan od najvažnijih prioriteta Vlade, već su usko povezani i sa Agendom za Integraciju u EU iu skladu su sa obavezama i ciljevima Evropskog Programa Ekonomskih Reformi i Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju.Ministar Rada i Socijalnog Zaštite Skender Reçica, u cilju promoviranja stručnog osposobljavanja i reosposobljavanja, tokom dve nedelje, posetio je sedam Centara za Stručno Osposobljavanje u Prištini, Mitrovici, Gnjilanu, Uroševcu, Prizrenu, Đakovici i Peći. Tokom ovih poseta, Ministar Reçica se sastao sa brojnim studentima, mladim ljudima, neke i sa završenim diplomskim i postdiplomskim studijama, koji su pohađali ili još pohađaju kurseve obuke za različitim profesijama. 


Page 1 of 67First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last