Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti

Očekuje se da  Republika Kosova i Kraljevina Belgije uskoro potpišu sporazum o socijalnom osiguranju, sporazum koji donosi velike koristi građanima obeju država. Prošle sedmice delegacija Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, koju je imenovao Ministar MRSZ-a Skender Rečica, održao je sastanke sa belgijskom delegacijom, gde su uspešno zaključeni pregovori o navedenom sporazumu.Očekuje se da  Republika Kosova i Kraljevina Belgije uskoro potpišu sporazum o socijalnom osiguranju, sporazum koji donosi velike koristi građanima obeju država. Prošle sedmice delegacija Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, koju je imenovao Ministar MRSZ-a Skender Rečica, održao je sastanke sa belgijskom delegacijom, gde su uspešno zaključeni pregovori o navedenom sporazumu.Socijalno Ekonomski Savet Kosova, ESC je danas održao konstitutivni sastanak na kojem su predstavljeni novi članovi Saveta. Predsedavanje DIK-a za ovu godinu preuzela je Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, i na današnjem sastanku, u dogovoru sa svim članovima SAS-a, odlučeno je da SAS predsedava Ministar MRSZ-a za ovu kalendarsku godinu, počevši od danas.Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Reçica učestvovao je danas na prvoj naučnoj konferenciji pod nazivom "Društvo zasnovano na znanju kao strategija za ekonomski razvoj", u organizaciji Ekonomskog Fakulteta, Javnog Univerziteta "Hasan Priština" uz podršku UNDP-a i Evropske Komisije.Rada i Socijalne Zaštite, g. Skender Rečica, dočekao je danas na jednom sastanku gđu. Emily Kenney, analitičar u Odeljenju za Tranzicionu pravdu, Mir i Bezbednost, u Međunarodnoj Organizaciji "UN Women", kao i ostali predstavnici ove organizacije. Na ovom sastanku, Ministar Rečica,  je obavestio gđu. Kenney za akcije koja preduzima MRSZ, vezana za kategoriju ranjive grupe, odnosno žena. On je najavio da u MRSZ, Sektorskoj  Strategiji MRSZ, koja će biti odobreno od strane Vlade do kraja godine, žene će imati poseban tretman, kao učesnice u aktivne mere na tržištu rada, kao i posredovanje i u zapošljavanju.Ministar Rada i Socijalne Zastite, g.Rečica danas je primio na sastanku predsednika Unije Nezavisnih Sindikata Kosova, g.Avni Ajdini, sa dva potpredsednika. Tokom ovog sastanka, ministar Rečica i predsednik UNSK, g.Hajdini su se složili o saradnji i podizanju pitanja od interesa za građane a posebno za  radnike.Ministar Reçica istakao je da je obuka, priprema mladih za tržište rada, kao i zapošljavanje mladih  sada naša obaveza i prema evropskoj agendi i fokus u programu ekonomskih reformi 2018-2020 i sektorske strategije Ministarstvo Rada i Socijalne  Zaštite .


Ministar Rada i Socijalne Zaštite, g. Skender Rečica primio je danas na sastanku Državnu Ministarku za Rad, Socijalna Pitanja, Porodicu i Integraciju, Bavarskog Landa  Nemačke, g-đu Emiliu Müller sa saradnicima. Ministar Rečica se zahvalio Ministarki Müller na podršci koju je Savezna Republika Nemačka pružila državi Kosova a posebno za podršku Ministarstvu Rada i Socijalne Zaštite, sa jasnim projektima u smanjenju nezaposlenosti i stručnom osposobljavanju mladih itd.


Ministar Rada i Socijalne Zaštite g. Skender Rečica, primio je na informativnom sastanku Regionalnog Direktora GIZ-a g. Jamesa Macbeth Forbesa  sa saradnicima. Ministar Rečica je upoznao prisutne o izazovima i problemima sa kojima se suočava MRSZ i sa prioritetima rešavanje ovih izazova. Ministar se zahvalio predstavnicima GIZ-a na podršci.Ministar Rečica obavestio je Parlamentarnu Komisiju o izazovima sa kojima se suočava Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite i njene prioritete za rešavanje ovih izazova. Ministar Rečica zahvalio se Komisiji i izrazio je spremnost za blisku saradnju sa Parlamentarnom Komisijom za rešavanje pitanja zapošljavanja i podizanja socijalne zaštite građana Kosova i  rešavanje zaštite prava radnika, nadgledanje primene važećih zakona, iz sektora Ministartstva.

Page 1 of 60First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last