Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti

Ministar Rada i Socijalne zastite,Skender Reçica danas je potpisao Sporazum o Saradnji sa rektorom Univerziteta u Prištini,Marjanom Dema za angažovanje u praktičnom radu za 200 studenata,za jedan tromesečni period. Ministar Reçica je rekao da u okviru dobre saradnje sa UP, danas konkretizujemo sporazum koji će omogućiti angažovanje 200 studenata u praktičnom radu.
"U saradnji sa Univerzitetom u Prištini, Agencijom  za Zapošljavanje i Centrima za Stručno Osposobljavanje, studentima  koji su imali koristi od ovog sporazuma pružaju dobru priliku da u praksi demonstriraju teoretski deo  koji je stekao tokom studija. Naša saradnja će se nastaviti iu budućnosti, ne samo kao obećanje već iu konkretnim projektima.U okviru zvanične posete Kuvajtu, Ministar Rada i Socijalne Zaštite  Skender Rečica, sastao se sa predstavnicima nekoliko organizacija koje rade pod pokroviteljstvom vlade Kuvajta, koje razvijaju aktivnosti i projekte iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja i stručnog osposobljavanja.  
Na ovom sastanku koji je organizovala Ministarstvo za Socijalna Pitanja i Rad Kuvajta, razmatrane su mogućnosti saradnje u konkretnim projektima između ovih organizacija i MRSZ-a u oblastima koje pokriva MRSZ.Ministar Rečica sastao se danas sa Ministarkom za Socijalna Pitanja i Rad, koja vodi i Ministarstvo za Ekonomska Pitanja, Hind Sabeehom Barakom Al Sabeehom. Ministar MRSZ-a se zahvalio svom homologu na prijemu ka i na podršci koju Kuvajt pruža Kosovu. Takođe ju je upoznao i sa socio-ekonomskom stanju na Kosovu i naporima Vlade Republike Kosova, odnosno Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, u smanjenju nezaposlenosti i podizanju socijalnog blagostanja za svoje građane.Ministar za Rad i Socijalnu Zaštitu, Skender Rečica otputovao je u Kuvajt na poziv  Ministarke za Socijalna Pitanja i Rad, Hind Sabeeh Barak Al-Sabeeh.

Ministar Rečica održaće sastanke sa institucionalnim predstavnicima Kuvajta, kao i predstavnicima koji se bave zapošljavanjem, socijalnom zaštitom, zaštitom dece i ugroženim grupama.Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, MPŠRR i Opština Mališevo potpisali su Sporazum o Saradnji za sezonsko zapošljavanje 40 posaotražioca u šumarskom sektoru. Svrha ovog sporazuma je realizacija programa održivog  upravljanja šumama, u silvi-kulturnim aktivnostima, proređivanje, čišćenje, obrezivanje, održavanja šumskih objekata i zamena neuspelih sadnica.
Već četvrtu godinu za redom, u Prištini danas je održano Sajam Rada 2018 u organizovanju od strane Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite,Nemačkog Društva za Međunarodnu Saradnju (GIZ) i Nemačke-Kosovske Privredne Komore.

U ovom izdanju Sajma Rada bilo je više od 150 kompanija i lokalnih i međunarodnih institucija koje su zajedno otvorile oko 4.000 radnih mesta ili praktičnog rada sa mogućnošću nastavka.Socijalno-Ekonomski Savet (ESS), čiji rad koordinira Ministar MRSZ Skender Rečica, održao je danas sledeći sastanak, na kome je razgovarano o brojnim pitanjima.

Tokom sastanka, stručna komisija za tripartitno zakonodavstvo ESS-a je izvestilo u vezi procedura za izradu Opšteg Kolektivnog Ugovora.Ministar MRSZ Skender Reçica, pozvan je danas da podnese izveštaj Komisiji za Ljudska Prava,Rodnu Ravnopravnost, Nestala Lica i Peticije u vezi sa primenom Zakona o Slepim Licima.

Reçica je rekao da MRSZ trenutno primenjuje Zakon br. 04-Z-092 o Slepim Osobama i Uredbu br. 02/2013 o Funkcionisanju Medico Socijalne Komisije. U zakonskom planu podzakonskih akata MRSZ za 2018. godinu predviđena je izmena i dopuna Uredbe br. 02/2013 i sastav same komisije.Ministar Rada i Socijalne Zastite  Skender Rečica, na poziv Univerzalne Federacije Mira    prisustvovao je međunarodnoj konferenciji o Liderstvu, "Ka međuzavisnosti i Zajedničkog Prosperiteta: Uloga Verskih Lidera i Parlamentaraca", održano u Beču 28 i 29 aprila. Rečica je pozvan, među mnogim predstavnicima visokog nivoa, da razgovaraju o temi "Putevi Mira na Balkanu", u svojstvu Ambasadora Mira i Ministra  MRSZ-te.Zamenikministar  Rada i Socijalne Zastite, Çerkin Dukolli, danas je učestvovao na obeležavanju Međunarodnog Dana Bezbednosti  i Zdravlja na Radu, u organizovanju kompanije "Sharr Cem". Zamenik ministar  Dukolli  u svom govoru  rekao je da je institucionalna briga za bezbednost i zdravlje na radu, osim što je zakonska obaveza, pre svega je ljudsko pitanje, jer se bavimo očuvanjem ljudskog zdravlja i života.
"Obezbeđivanje sigurnog i zdravog okruženja na našim radnim mestima znači spašavanje života i zdravlja samih radnika, poslodavaca, ali i svih onih koji iz nekog razloga ili drugog imaju pristup radnom okruženju".


Page 1 of 68First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last