Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti

Ministar Rada i Socijalne Zastite g. Skender Rečica, docekao je danas na sastanku predsjedavajućeg nevladine organizacije"Thirrjet e nënave“ gđ.Nesrete Kumnova.Ministar rada i socijalnog staranja, Skender Rečica primio je danas na jednom sastanku ambasadora Savezne Republike Nemačke, Christian Heldt. Ministar Rečica obavestio je ambasadora o situaciji i izazovima koji očekuju Ministarstvo Rada i Socijalne Zastite o koracima koji treba preduzeti u implementaciji i sprovođenju mandata ovog ministarstva.


Ministar Rada i Socijalne Zastite g.Skender Rečica, primio je danas ambasadora Belgije u Bugarskoj, kao i nerezidentnog Ambasadora Belgije na Kosovu, g- Fransoa Bontemps, zajedno sa šefom kancelarije belgije, g. Jean-Louis Servais.

Ministar Rečica se zahvalio gostima na njihovoj poseti, kao i na kontinuiranoj podršci koju je Kosovo primilo od Kraljevine Belgije za razvoj u izgradnju naše države.Ministar Rada i Socijalne Zaštite, g.Skender Rečica, dana 11.10.2017, učestvovao je na konferenciji na temu "Veštine, Zapošljavanja i Rast", organizovano od strane  Američke Privredne Komore u saradnji sa Švajcarske Konfederacije, u znak podrške SDC EYE projekta koji sprovodi Helvetas Sviss Intercooperation i MDA. Ovom prilikom , minista Rečica je zahvalio organizatorima ove konferencije, Američku Privrednu Komora, Švajcarske Konfederacije i drugih organizacija, koji su uključeni u istraživanje " Analiza Prepreka  Veština ".


Ministar MRSZ-a, g.Skender Rečica, danas je učestvovao u objavljivanju istraživanja Kosovske Poslovne Alijanse (KAB), "Potrebe Tržišta Rada", koja odražava nalaze lokalnog i stranog preduzetničkog trenda 2000-2016, trend zaposlenosti 2006-2016, trend remitencija 2008-2016, trend stranih ulaganja 2008-2016 i drugi nalazi.Ministar Rada i Socijalne Zaštite ,g.Skender Recica,docekao je danas na sastanku ambasadora Švajcarske, Jean-Hubert Lebet sa saradnicima

Na ovom sastanku, ministar Rečica zahvalio se ambasadoru Lebet na pomoći koje je pruzeno od strane države Švajcarske za državu Kosovo u kontinuitetu.Ministar Rada i Socijalne Zastite Skender Recica primio je ambasadora Kuvajta u Albaniji, Fayez Mishari Al-Jassim. Ministar Recica  zahvalio se ambasadoru na njegovoj poseti Kosovskim institucijama i posebno MRSZ-u. On se zahvalio i za kontinuiranu podršku koju je Kosovo primilo od države Kuvajta na razvoj i državno izgradnju naše države.


Ministar Rada i Socijalne Zastite, Skender Rečica, dočekao je danas na sastanku predstavnike Poslovne Komore Kosova, g.Ismeta Mulaj i g. Skender Krasniqi.

Na ovom sastanku razgovarano je o mogućnostima saradnje sa MRSZ-om, radi otvaranja novih radnih mesta, kako bi se smanjio broj tražilaca posla i mogućnost smanjivanja porodice sa socijalnom pomoći.Ministar Rada i Socijalne Zastite g.Skendera Rečica, danas 04.10.2017 sacekao je na jednom sastanku ambasadora Italije na Kosovu z. Piero Cristoforo Sardi. Ministar Recica je upoznao g. Sardi o stanju u ministarstvu i akciji koju će preuzeti u vezi sa njegovim vladajućem planu.

Takođe, ministar Rečica je obećao g. Sardi da će MRSZ biti posvećena realizaciji obaveza preuzetih od strane međunarodne zajednice, a posebno u sprovođenju Evropske agende.Specijalni institut u Štimlju, dobio je  jednu donaciju od Humanitarnog Udruženja "Malteser" iz  Nemačke. Bernhard Serwuschok predstavnik udruženja "Malteser", u saradnji sa aktivistom sa Kosova g. Hetem Misini danas su pružili, jedan kontingent pomoći za odecom, hranom , inventarom  i higijenske predmete, i opremu za osobe sa invaliditetom za stanovnike Specijalnog Instituta u Štimlju.

Page 1 of 58First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last