Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti

Ministar MRSZ g,Arban Abrashi i direktor Švajcarske Kancelarije za Saradnju na Kosovu,g. Patrick Etienne, potpisali su danas u Prištini Sporazum za projekat "Povećanje zaposlenosti mladih" II faza projekta koja će trajati do 31 decembra 2020 godine.


Danas ministar Rada i Socijalne Zastite ,Arban Abrashi zajedno sa Udruženja Kosova za  Marketing Odeće  i Obuce (KAMA) posetio je neke od kosovskih preduzeća, tekstilne proizvodnje u zemlji. U Peći  ministar je  posetio kompaniju Artatex , koja je u jednoj godini uspelo utrostručiti broj zaposlenih i proširiti se i na drugim lokacijama u zemlji.


Priština, 05 april 2017
Vlada je danas usvojila odluku o imenovanju Direktora Agencije za Zapošljavanje Republike Kosova. Proces imenovanja je tekao u punom skladu sa zakonom i u skladu sa sporazumom sa Britanskom Vladom, koja pruža institucijonalnu podršku u procesu zapošljavanja za visoke položaje.
Agencija za Zapošljavanje će i dalje ojačati politike zapošljavanja a 2017 godina će biti  obećavajuća.Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa GIZ-om i Udruženje Tekstila, počeli su realizaciju projekta obuke na poslu od kojog  će imati koristi veliki broj posaotražioca i mladih posaotražioca, koji će biti posredovani u kompanijama i preduzećima iz oblasti tekstila.Generalni Sekretar Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite Izedin Bytyqi, potpisao je Sporazum o Saradnji sa “Sigrid Meyer iz PPSE Swisscontact Program” i Kleidor Rustem iz C4EE Project Swisscontact Albanija, za realizaciju projekta " Savetovanje za zapošljavanje i poduzetništvo."  Zam/ministra Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite g. Safet Kamberi, kao član panela, učestvovao je danas u projektu lansiranja od posebnog značaja " Mreža za zaštitu dece-faza III", čiju realizaciju vrši Terre des Hommes - "Pomoć deci u celom svetu "u stalnom partnerstvu sa Kancelarijom Premijera (Kancelarija za Dobro Upravljanje), Ministarstvaom Rada i Socijalne Zaštite, Ministarstvom Unutrašnjih Poslova, Univerzitetom Prištine i Organizacijom KOMF (Koalicija Organizacija za Zaštitu Dece).Ministar Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši, danas je predstavio Udruženju  Penzionera, Administrativno Uputstvo  za  Invalidsku Penziju Rada . Tom prilikom, on ih je upoznao sa procedurama za porodičnu  penziju.


Zam/ministra Rada i Socijalne Zaštite g Safet Kamberi, prisustvovao je svečanosti povodom pokretanja Projekta "Integrisani Teritorijalni Razvoj" (InTerDev) 2, finansiran od strane Austrijske Razvojne Saradnje i realizovan od UNDP-a.
Prisutni na promociji su bili i Andrew Russell - Stalni Predstavnik UNDP na Kosovu, Gernot Pfandler - Ambasador Austrijske Ambasade u Prištini, Zamenik Ministra MPŠRR Rodoljub Mladenović, kao i predsednici tri opština: Štrpce, Dragaš i Vitina koji su potpisali jedan Memorandum o Razumevanju. Ovaj projekat pod nazivom Projekat ADA je pokrenut u drugoj fazi i ima za cilj osnaživanje malih fermera.Ministar Rada i Socijalne Zaštite Arban Abrashi učestvuje u Trećoj Konferenciji za Koordinaciju Donatora na Zapadnom Balkanu, u organizaciji Saveta za Regionalnu Saradnju (RCC), koji se održava u Sarajevu.

U panelu na temu “Zapošljavanje: Izazovi otvaranja novih radnih mesta u regijonu ", Ministar Abraši posebno je naglasio međuregionalnu saradnju i predstavio je korake je MRSZ preduzela za ublažavanje nezaposlenosti i otvaranje novih radnih mesta.Ministar Rada i Socijalne Zaštite g Arban Abraši zajedno sa Predsednikom Opštine  Istok g. Haki Rugova i Predstavnkom Caritasa Kosova, potpisali su danas Sporazum o Saradnji i Sufinanciranju Projekta" Povećanje kućne i ambulantne zdravstvene zaštite  za 2017 godinu" u Opštini Istok.

 


Page 1 of 53First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last