Publikacije
Vesti

Ministar Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši, danas je predstavio Udruženju  Penzionera, Administrativno Uputstvo  za  Invalidsku Penziju Rada . Tom prilikom, on ih je upoznao sa procedurama za porodičnu  penziju.


Zam/ministra Rada i Socijalne Zaštite g Safet Kamberi, prisustvovao je svečanosti povodom pokretanja Projekta "Integrisani Teritorijalni Razvoj" (InTerDev) 2, finansiran od strane Austrijske Razvojne Saradnje i realizovan od UNDP-a.
Prisutni na promociji su bili i Andrew Russell - Stalni Predstavnik UNDP na Kosovu, Gernot Pfandler - Ambasador Austrijske Ambasade u Prištini, Zamenik Ministra MPŠRR Rodoljub Mladenović, kao i predsednici tri opština: Štrpce, Dragaš i Vitina koji su potpisali jedan Memorandum o Razumevanju. Ovaj projekat pod nazivom Projekat ADA je pokrenut u drugoj fazi i ima za cilj osnaživanje malih fermera.



Ministar Rada i Socijalne Zaštite Arban Abrashi učestvuje u Trećoj Konferenciji za Koordinaciju Donatora na Zapadnom Balkanu, u organizaciji Saveta za Regionalnu Saradnju (RCC), koji se održava u Sarajevu.

U panelu na temu “Zapošljavanje: Izazovi otvaranja novih radnih mesta u regijonu ", Ministar Abraši posebno je naglasio međuregionalnu saradnju i predstavio je korake je MRSZ preduzela za ublažavanje nezaposlenosti i otvaranje novih radnih mesta.



Ministar Rada i Socijalne Zaštite g Arban Abraši zajedno sa Predsednikom Opštine  Istok g. Haki Rugova i Predstavnkom Caritasa Kosova, potpisali su danas Sporazum o Saradnji i Sufinanciranju Projekta" Povećanje kućne i ambulantne zdravstvene zaštite  za 2017 godinu" u Opštini Istok.

 



Zamenik ministra Rada i Socijalne Zaštite Safet Kamberi, potpisao je danas Memorandum o Saradnji sa NVO Islamic Relief Worldwide, za međusobnu saradnju sa MRSZ u realizaciji humanitarnih projekata.


Zamenik ministra Rada i Socijalne Zaštite, Safet Kamberi, posetio je danas Udruženja Gluvih u Mitrovici. Zam/ministra Kamberi je naglasio da na osnovu odgovornosti koje ima MRSZ, on će pokušati da bude što bliže ovoj osetljivoj kategoriji, da bi podržavao njhove zahteve. On između ostalog je rekao da su gluvi ljudi prirodni i sastavni deo društva, kojima institucije Kosova pokušavaju da stvore uslove, garancije i druge mogućnosti, kroz različite oblike u pravilnom tretmanu ove kategorije bez ikakve diskriminacije.  



Ministar Rada i Socijalne Zaštite  Republike Kosova, g.Arban Abraši posetio tri nove biznise Formon, JCoders Academy i Milingona koje su dobile podršku u okviru programa samozapošljavanja. Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite je sufinansier sa organizacijom HELP, u realizaciji projekta za samozapošljavanje od 2015 godine.


Ministar,  Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abrashi, povodom Dana Učitelja, u organizovanju sa  SBASHK- u pozdravio je nastavnike Kosova, zahvaljujući im na njihovom trudu, koji je inspirisao idealizam i žrtvovanje za slobodu , i znanje  za čitave generacije.


Na poziv ministara za Razvoj i Međunarodnu Saradnju, Belgije, Švedske, Holandije i Danske, Ministar Rada i Socijalne Zaštite, g. Arban Abrashi kao su-organizator Međunarodne Konferencije u Briselu 'SheDecides' , učestvuje u ovoj inicijativi.



Zam/ministra Rada i Socijalne Zaštite g.Safet Kamberi boravi u Beču, Austria da bi učestvovao u Regionalnoj Platformi za Zapošljavanje u kojem  prisustvuju i predstavnici svih zemalja zapadnog Balkana.

Ovaj zajednički sastanak, podržan od strane Europske Unije, u kojem učestvuju i zemlje sa visokim napredkom u razvoju u različitim oblastima regijona, ima za cilj jačanje regionalne saradnje i porast kapaciteta administracije ovih zemalja u oblastima reforme tržišta rada i socijalnih politika.


Page 1 of 50First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last