Publikacije
Vesti

Delegacija Republike Kosova i Kraljevine Belgije, vode drugi krug razgovora u Prištini, o negociranju sporazuma o socijalnom osiguranju. Razgovori početi 12 ovog meseca, očekuje se da će se završiti 15 juna 2017. Danas, je potpisan Ugovor o Saradnji između Ministarstva Rada i Socijalne Zastite , odnosno ministar Arban Abrashi i Shqipe Breznica, Koordinator programa nemačke organizacije "Help" u okviru projekta "Podrška socijalno-ekonomskoj stabilnosti na zapadnom Balkanu u 2017 -2018".Ministar Rada i Socijalne Zaštite potpisao je danas Sporazum saradnje između Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite sa Fondacijom Besa-Munchen i Udruzenje za Internacionalnu Saradnju GmbH/GIZ na Kosovo. Ovaj Sporazum cilja poboljšati mogućnosti kružne migracije i pokretanja za poboljšanje obrazovanja i profesionalnog obučavanja  tako da onda ulagati po vecih investiranja iz diaspore na Kosovu.Danas 1 juna 2017 godine u Bernu, Švicarska, tehnička delegacija Kosova i Švajcarske završili su pregovore i odobrili su konačni tekst bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju. Tehničke Grupe su uskladile opšti sporazum, administrativni sporazum i potrebne formulare koje će biti potrebne za sprovođenje ovog sporazuma. Pod rukovodstvom Ministra Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši, održan je prvi neformalni i uvodni sastanak Komisije za Priznavanje i Verifikaciju Statusa Silovanih Osoba tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu. "Nakon 18 godina negiranja i ignorisanja, konačno je osnovana Komisija koja će razmatrati aplikacije silovanih lica tokom rata, da im obezbedi odštetu koja neće da uspostavi pravdu na mesto, nego će najmanje pružiti priznavanje i prihvatanje ove kategorije naših građana", naglasio je Abraši.


Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite je danas pokrenula rad Agencije za Zapošljavanje Republike Kosova. Ministar MRSZ g.Arban Abraši je rekao da aktivne mere na tržištu rada  imaju mnogo mogućnosti za zapošljavanje u mnogim sektorima na Kosovu. On je dodao da za mlade i posaotražioce treba posredovanje i navođenje prema tim sektorima.


Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši potpisao ugovor o sufinansiranju za izgradnju kuća za porodice bez krova nad glavom u Opštini Gnjilane.

“Kuće za porodice bez adekvatnog stanovanja"
Ministar Abraši zajedno sa Predsednikom Opštine Gnjilana  Lutfi Haziri, potpisali su sporazum o sufinansiranju izgradnje kuća za porodice bez adekvatnog stanovanja  u Gnjilanu. MRSZ podržava mnoge opštine, a ove godine očekuje se da oko 100 porodica dobija svoje nove stanove u kuće.Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa Kancelarijom Evropske Unije na Kosovu i sa drugim socijalnim partnerima, pokrenuli su kampanju za Bezbednost i Zdravlje na Radu.
Glavni cilj ove kampanje će biti promocija i podizanje svesti kosovskog društva o zakonodavstvu u vezi sa bezbednosti i zdravlju na radu i drugim uslovima i odnosima rada sa pozitivnim uticajem na zapošljavanje, objavio je Zam/ministra u MRSZ-a g. Safet Kamberi.Danas je osnivana Vladina Komisija  za priznavanje i verifikaciju statusa  silovanih lica tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu. Sa funkcionalizacijom ove komisije će početi  proces prijavljivanja i verifikacije statusa žrtava seksualnog nasilja a kasnije i njihova nadoknada.Priština, 27 April 2017

U Prištini od 24 do 27 aprila 2017 održan je drugi krug pregovora bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju između Kosova i Švicarske. Tokom ovih dana strane su stigle  da finalizuju osnovni sporazum o socijalnom osiguranju, administrativni sporazum za sprovođenje osnovnog sporazuma i obrasce neophodne za sprovođenje ovih sporazuma. 


Page 1 of 50First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last