Publikacije
Vesti

Ministar Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica na današnjoj sednici Skupštine Kosova raspravljao je pred poslanicima Skupštine o brojnim važnim pitanjima.

Na ovoj sednici bila je prva revizija Nacrta Zakona o Društvenim Preduzećima, koju su u načelu pozdravili i odobrili članovi Skupštine.Ministar Rada i Socijalne Zastite, Skender Rečica,susreo je danas predsednika organizacije za hendikipirana lica i osoba sa ogranicene sposobnosti, Agim Vatovci i predstavnika organizacije Afrim Golopeni, od koji je izblizu upoznat za pitanja kojima se bavi ova organizacija u odnosu osoba sa ograničene sposobnosti. Organizacija ima u ssatavu nad 500 članova raznih etniteta.Ministar za Rada i Socijalne Zaštite Skender Rečica dočekao je danas na jednom sastanku predstavnike Amnesti International sa sedištem u Londonu, predvođenom od strane Sian Jones.

Na ovom sastanku razgovarano je o izveštaju o žrtvama seksualnog nasilja, koje je izdalo Amnesti International, konkretno od istraživača za region Balkana, izveštaju koji će sutra biti objavljen u Prištini.držana je konferencija "Održivost i sprovođenje Usklađenosti Zakonodavstva za Bezbednost i Zdravlje na Radu", projekat koji finansira Evropska Unija a realizuje ga “Archidata” u saradnji sa Ministarstvom Rada i Socijalne Zaštite.

U konferenciji je učestvovao Ministar MRSZ-a Skender Rečica koji se zahvalio Kancelariji Evropske Unije na stalnoj podršci, rekavši da su bezbednost i zdravlje na radu osnova za socijalnu zaštitu zaposlenih i njihovih članova porodica, i to još više ojačava zakonodavnu podršku, uzimajući najbolje prakse, odnosno usklađivanje Kosovskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a.Održan je sledeći sastanak Ekonomskog i Socijalnog Saveta (ESS), tokom koje su donete odluke Stručnih Komisija ESS-a sa novim imenima koje su predložili partneri. Pored toga, razmatran je i Administrativni Nacrt zakona o izmeni i dopuni Projekat Uputstvo br. 09/2013 o kriterijumima i procedurama za utvrđivanje minimalne zarade na Kosovu.Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica učestvovao je danas na otvaranju Sajma Rada u Mitrovici koji je organizovala Opština Mitrovica u saradnji sa Ministarstvom Rada i Socijalne Zaštite-Agencija za Zapošljavanje Republike Kosova i uz podršku Nemačkog GIZ-a.Tokom posete Turskoj, danas Ministar Rada i Socijalne  Zaštite Skender Rečica sastao sa Prefektom grada  Burse , Izettin Küçük i gradonačelnikom Burse, Alinur Aktaš. Ministar je dočekan prijateljski od  strane  najviših  zvaničnicima  ovog grada, koji je jedan od najrazvijenijih industrijskih gradova u Republici Turskoj.Tokom  posete Turskoj, Ministar Rada i Socijalne Zaštite, Skender Rečica u pratnji Ambasadora Kosova u Ankari, Avni Spahiu, sastao se sa Ministarkom za Porodicu i Socijalne Politike Republike Turske, Fatma Betyl Saja Kaja.
Tema diskusije bila je razmena iskustava obeju zemalja u oblasti usluga i socijalnih šemi.


Zam.ministar  Rada i Socijalne Zastite, Vesel Makolli, danas je učestvovao na okruglom stolu o "Uloga zdravstvenog sektora u inkluzivnom i održivom razvoju" u organizovanju  od Svetska Zdravstvena Organizacija, kancelarija u Prištini.
Ministar Rada i Socijalnog Osiguranja,g.Skender Rečica je u zvaničnoj poseti Republici Turskoj. Prvog dana posete, ministar Rečica se sastao sa ministarkom Rada i Socijalnog Osiguranja, Zhylide  Sarieroglu. Ministar Rečica se zahvalio gđ. Sarieroglu za podršku Republike Turske Republici Kosova, kao u smislu priznavanja države Kosovo, tako i u njenom ekonomskom razvoju.
Gđ Sarieroglu je pozdravila ministra Rečica  i čestitao mu na novom položaju, ministra izražavajući spremnost institucije kojeg ona upravlja za saradnju i podršku.


Page 1 of 50First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last