Publikacije
Vesti

Danas je osnivana Vladina Komisija  za priznavanje i verifikaciju statusa  silovanih lica tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu. Sa funkcionalizacijom ove komisije će početi  proces prijavljivanja i verifikacije statusa žrtava seksualnog nasilja a kasnije i njihova nadoknada.Priština, 27 April 2017

U Prištini od 24 do 27 aprila 2017 održan je drugi krug pregovora bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju između Kosova i Švicarske. Tokom ovih dana strane su stigle  da finalizuju osnovni sporazum o socijalnom osiguranju, administrativni sporazum za sprovođenje osnovnog sporazuma i obrasce neophodne za sprovođenje ovih sporazuma. Zam/ministra Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite g.Safet Kamberi, učestvuje na regionalnoj konferenciji "Povećanje socijalnih ekonomskih preduzeća u jugoistočnoj Evropi", organizovano od Vlade Slovenije u saradnji sa Evropskom komisijom i partnerskih zemalja.Ministar MRSZ g,Arban Abrashi i direktor Švajcarske Kancelarije za Saradnju na Kosovu,g. Patrick Etienne, potpisali su danas u Prištini Sporazum za projekat "Povećanje zaposlenosti mladih" II faza projekta koja će trajati do 31 decembra 2020 godine.


Danas ministar Rada i Socijalne Zastite ,Arban Abrashi zajedno sa Udruženja Kosova za  Marketing Odeće  i Obuce (KAMA) posetio je neke od kosovskih preduzeća, tekstilne proizvodnje u zemlji. U Peći  ministar je  posetio kompaniju Artatex , koja je u jednoj godini uspelo utrostručiti broj zaposlenih i proširiti se i na drugim lokacijama u zemlji.


Priština, 05 april 2017
Vlada je danas usvojila odluku o imenovanju Direktora Agencije za Zapošljavanje Republike Kosova. Proces imenovanja je tekao u punom skladu sa zakonom i u skladu sa sporazumom sa Britanskom Vladom, koja pruža institucijonalnu podršku u procesu zapošljavanja za visoke položaje.
Agencija za Zapošljavanje će i dalje ojačati politike zapošljavanja a 2017 godina će biti  obećavajuća.Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa GIZ-om i Udruženje Tekstila, počeli su realizaciju projekta obuke na poslu od kojog  će imati koristi veliki broj posaotražioca i mladih posaotražioca, koji će biti posredovani u kompanijama i preduzećima iz oblasti tekstila.Generalni Sekretar Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite Izedin Bytyqi, potpisao je Sporazum o Saradnji sa “Sigrid Meyer iz PPSE Swisscontact Program” i Kleidor Rustem iz C4EE Project Swisscontact Albanija, za realizaciju projekta " Savetovanje za zapošljavanje i poduzetništvo."  Zam/ministra Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite g. Safet Kamberi, kao član panela, učestvovao je danas u projektu lansiranja od posebnog značaja " Mreža za zaštitu dece-faza III", čiju realizaciju vrši Terre des Hommes - "Pomoć deci u celom svetu "u stalnom partnerstvu sa Kancelarijom Premijera (Kancelarija za Dobro Upravljanje), Ministarstvaom Rada i Socijalne Zaštite, Ministarstvom Unutrašnjih Poslova, Univerzitetom Prištine i Organizacijom KOMF (Koalicija Organizacija za Zaštitu Dece).Ministar Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši, danas je predstavio Udruženju  Penzionera, Administrativno Uputstvo  za  Invalidsku Penziju Rada . Tom prilikom, on ih je upoznao sa procedurama za porodičnu  penziju.

Page 1 of 50First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last