Publikacije
Procelje

Danas ministar Rada i Socijalne Zastite ,Arban Abrashi zajedno sa Udruženja Kosova za  Marketing Odeće  i Obuce (KAMA) posetio je neke od kosovskih preduzeća, tekstilne proizvodnje u zemlji. U Peći  ministar je  posetio kompaniju Artatex , koja je u jednoj godini uspelo utrostručiti broj zaposlenih i proširiti se i na drugim lokacijama u zemlji.
Sastanci Kalendar
23 dhjetor_Abrashi_MPMSconference.esn-eu.org