sq-ALen-UShr-HR
VESTI
No articles match criteria.
Publikacije
Procelje

Zamenik Ministra Rada i Socijalne Zaštite, g.Ćerkin Dukoli, učestvovao je u zatvaranju projekta APZK-a i “Diakonia”, koji je imao stalnu podršku MRSZ-a. 
Projekat koji je danas uspešno završio program obuke za mlade, sproveo je Agencija za  Podršku Zapošljavanja na Kosovu i Nemačka Socijalna Institucija “Diakonie”. Od devetnaestodnevne obuke imali su korist  61 mladih ljudi, koji će u septembru započeti dalju stručnu obuku i zapošljavanje u Nemačkoj. 

Sastanci Kalendar
25 shtator Reqica_UNDPconference.esn-eu.org