sq-ALen-UShr-HR
VESTI
No articles match criteria.
Publikacije
Odeljenja › Pravno Odeljenje › Divizija za Nadzor Primene Zakonodavstva
Divizija za Nadzor Primene Zakonodavstva, Zakonske Podrške i Medju-Institucionalnoj Saradnji u Oblasti Zakonodavstva 

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Nadzor Primene Zakonodavstva, Zakonske Podrške i Medju-Institucionalnoj Saradnji u Oblasti Zakonodavstva su: 

1.1. Koordinacija aktivnosti sa svim organizacionim strukturama MRSZ-a za primenu zakonodavstva;

1.2. Pruža zakonska mišljenja, u oblasti MRSZ-a;

1.3 Identifikacija zakonskih odredaba i normativnih akata su neprimenjljivi;

1.4. Koordiniše zakonodavne aktivnosti MRSZ-a sa relevantnim institucijama;

1.5. Godišnje izveštavanje kod Ministra i Skupštine Kosova o primeni zakonodasvtva na snazi iz polja delovanja MRSZ-a;

1.6. Saradnja sa Ministarstvmo Pravde za sudsko predstavljanje MRSZ-a. 

1.7. Održava i ažurira spisak podzakonskih akata MRSZ-a;

1.8. Šalje zakonske aktove u Pravnoj Kancelariji, nakon njihovog odobrenja od strane Ministra;

2. Rukovodilac Divizije za Nadzor Primene Zakonodavstva, Zakonske Podrške i Medju-Institucionalnoj Saradnji u Oblasti Zakonodavstva izveštava Rukovodiocu Pravnog Departamenta. 

3. Broj zaposlenih u ovoj Diviziji je 4 (četiri).