Publikacije
Odeljenja › Kancelariija Stalnog Sekretara › Divizija Javne Nabavke
Divizija Javne Nabavke 

1. Zadaci i odgovornosti Divizije Javne Nabavke su: 

1.1. Priprema, koordinuje i sprovodi godišnji plan ministarstva u oblasti jave nabavke, u skladu sa zakonima na snazi; 

1.2. Obezbedjuje da su svi zahtevi za javnu nabavku u skladu sa pravilima i postupcima javne nabavke; 

1.3. Odredjuje metodologiju nabavke za tender i postupke procenjivanja cena; 

1.4. Pruža savete i asistira menadžentu u donošenju odluka oko sporova koji mogu nastati u slučaju vršenja ugovora. 

2. Rukovodilac Divizije Javne Nabavke izveštava Generalnom Sekretaru. 

3. Broj zaposlenih u Departamentu Javne Nabavke je šest (6).