sq-ALen-UShr-HR
VESTI
No articles match criteria.
Publikacije
Odeljenja › Departament za Evropske Integracije iKoordinisanje › Divizija za Koordinaciju Politika
Divizija za Koordinaciju Politika 

1. Zadaci i odgovornosti Divizije za Koordinaciju Politika su:

1.1. Pružanje podrške za razvoja strateških dokumenata ministarstva, osiguravajući uskladjenost iznmedju njih i drugih vladinih dokumenata; 

1.2. Pružanje pomoći za organizacione strukture ministarstva za razvoj koncept dokumenata zakonodavstva;

1.3. Koordinisanje procesa razvoja strateških dokumenata ministarstva sa procesom bužetskog planiranja;

1.4. Obezbedjuje podatke/informacij za razvijanje godišnjeg plana rada i obezbeđivanja njihove usklađenosti sa Sredoročnim Okvirom Troškova i drugim strateškim dokumentima, i izveštava o njegovoj primeni kod relevantih institucija; 

1.5. Pruža podršku za nadzor i izveštavanje o primeni Strateškog Plana Razvoja MRSZ; 

2. Rukovodilac Divizije za Koordinaciju Politika izveštava Rukovodiocu Departamenta za Evropske Integracije i Koordinisanje Politika. 

3. Broj zaposlenih u Diviziji za Koordinaciju Politika je tri (3).