sq-ALen-UShr-HR
VESTI
No articles match criteria.
Publikacije
Odeljenja › Departament Finansija i Opštih Usluga › Divizija Ljudskih Resursa
Divizija Ljudskih Resursa

1. Zadaci i odgovornosti Divizije Ljudskih Resursa su:

1.1. Koordinisanje planiranja ljudskih resursa;

1.2. Administriranje rekrutisanja personela;

1.3. Doprinosi poboljšanju preformanse preko motivisanja i obuka;

1.4. Obezbedjuje primenu postupaka rekrutisanja, disipline, razmatranje žalbi, zahteva za odmor, ocenjivanju rada, itd.;

2. Rukovodilac Divizije Ljudskih Resursa izveštava Generalnom Sekretaru, u operativnom aspektu, i Rukovodiocu Finansija i Opštih Usluga, u administrativnom aspektu. 

3. Broj zaposlenih u Diviziji Ljudskih Resursa je osamnaest  (18)