Publikacije
Linkovi › Slobodna radna mesta


listopada 21, 2016 08:00

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UGOVORU


Snabdevanje sa lekovima“-Ritendiranje-1

listopada 21, 2016 08:00

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UGOVORU


Snabdevanje sa higijenskim materijalom (toaletni papir)

“Snabdevanje sa lekovima-Ritendiranje“

listopada 17, 2016 19:32

Konkurs


Za izbor Nevladinih Organizacija ( NVO) , koji ce biti dalje ovlašćeni od strane Vlade za prijem prijava i obavljanje drugih poslova da se konstatuje status lica silovani tokom rata, u skladu sa uslovima i kriterijumima  predviđeno propisima u Uredbi br . 22/2015

listopada 13, 2016 22:26

Praksa na Program radalistopada 12, 2016 08:00

Obaveštenje o potpisivanju ugovora


Pranje vozila MRSZ/ Ponovljeno

listopada 12, 2016 08:00

Obaveštenje o potpisivanju ugovora


Snabdevanje namirnica i mlečnih proizvoda za divizije institucija i Cenrove za Profesionalno

listopada 07, 2016 08:00

OBAVEŠTENJE O JAVNOM UGOVORU OKVIR


“Snabdevanje sa lekovima“-Ritendiranje