Publikacije
Linkovi › Aktivnost MRSZ-a

Aktivnost MRSZ-a 2012

   Minimize

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u skladu sa strateškim dokumentima Vlade Republike Kosova i  plana rada i svojih strateških dokumenata, uspešno je navršila 2012 godinu.

>> download document

Aktivnost MRSZ-a

   Maximize