Publikacije
Kontakti

Musa Demiri - Direktor KJK-ju
Br no: 038 213 022
E-mail: musa.demiri@ks-gov.net

Jehona Bunjaku - Zvaničnica za pristup u javnim dokumentima
Br no: 038 200 26 112
E-mail: jehona.bunjaku@rks-gov.net