Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti
Reçica dobija obećanja iz države Iowa za saradnju u društveno-ekonomskom polju

Tokom svog boravka u državi Iowa u SAD, ministar Rada i Socijalne Zastite  , Skendera Rečica obavio je sastanak  sa predstavnicima institucija, vladinih agencija i raznih organizacija koje se bave ekonomskim razvojem, socijalne zaštite, zdravstva i pitanja rada..

Ministar je održao sastanak sa predstavnicima  Vladine  Agencije Iowa  koja se bavi razvojem radne snage, sa kojim je razminio ideje o izgradnji saradnje u pogledu rasta zaposlenosti.

Recica  takode je dočekan na sastanku od predstavnicima  Departmana Vlade za pitanja Veterana, Iowa  koje je  upoznao  sa obavezama i posvećenosti Vlade prema Veteranima i njihovim pravima.


Ministar je održao odvojene sastanke u organizacije "United Way ", koja okuplja donatore, preduzeća, predstavnike vlasti i stručnjace , kao i u učiliste DMACC sa kojima je Kosovo već započeto sa  realizaciju nekih programa stručnog obrazovanja.Na sastanku, ministar je dočekan  i od predstavnicima  Privredne Komore u Des Moines, Iowa, koji su  obavestili  ministra o naporima kroz inovacije, strateškog planiranja i globalnu saradnju, oni  pomažu otvaranje novih radnih mesta. U ovoj tačci , zajednički su se složili da prodube saradnju na konkretnim pitanjima i projektima.