Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti
Usvojen je u Vladi Plan zapošljavanja mladih

Vlada Republike Kosova je na poslednjem sastanku usvojila Akcioni Plan za porast zapošljavanja mladih 2018-2020, ovaj međusektorski plan čiji je nacrt vodio Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite.

Ministar MRSZ-a Skender Rećica, predstavio je glavne ciljeve plana, uključujući i povećanje pristupa mladih na tržištu rada, povećanje zaposlenosti kroz razvoj preduzetništva, usklađivanje obrazovanja i stručnog osposobljavanja sa zahtevima tržišta rada i pružanje usluga savetovanja o karijeri, kao i poboljšanje kvaliteta praktične nastave u školi i stručne prakse van škole.

Kako je Plan Zapošljavanja Mladih predviđen i u Nacionalnom Planu za Sprovođenje Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju i i u Evropskoj Agendi, Ministar Rečica je rekao da to odobrenje otvara put Kosova prema evropskoj perspektivi.