Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti
Zam/ministra Dukoli je posetio Inspektorat Rada u regijonu Đakovice i Prizrena

Zam/ministra Rada i Socijalne Zaštite, Çerkin Dukolli, u pratnji saradnika i Glavnog Ispektora Inspektorata Rada, Basri Ibrahimi, bio je u radnoj poseti Inspektoratu Rada u regiji Đakovice i Prizrena. Tokom odvojenih sastanaka, Zam/ministra Dukolli upoznao se sa radom ovog izvršnog tela.

Poseta Dukolia bila je usmerena na nadzoru i sprovođenju Zakona o Radu, Zakona o Bezbednosti i Zdravlju na Radu i drugim temama vezanih za oblast rada i zdravlja na radu. Sa posebnim interesovanjem razmatrane su teme o poštovanju prava radnika, ugovora o radu, bezbednosti na radu i drugih relevantnih pitanja.
Zam/ministra, u ime MRSZ-a, pružio je punu podršku u pravilnoj koordinaciji rada sa ciljevima i prioritetima rada Inspektorata Rada.