Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti
Neformalni sastanak Vladine Komisije za Priznavanje i Verifikaciju Statusa Silovanih Osoba tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu

Priština, 17 maj 2017

Pod rukovodstvom Ministra Rada i Socijalne Zaštite, Arban Abraši, održan je prvi neformalni i uvodni sastanak Komisije za Priznavanje i Verifikaciju Statusa Silovanih Osoba tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu. Nakon 18 godina negiranja i ignorisanja, konačno je osnovana Komisija koja će razmatrati aplikacije silovanih lica tokom rata, da im obezbedi odštetu koja neće da uspostavi pravdu na mesto, nego će najmanje pružiti priznavanje i prihvatanje ove kategorije naših građana, naglasio je Abraši.

U tom smislu Ministar Abrashi je zatražio od članova Komisije i Nevladinih Organizacija koja su angažovana da rade na identifikaciji budžetskih indikativnih linija, da pružaju jednu preporuku o visini  i iznosu naknade za sve silovane osobe tokom rata.

Vladina Komisija za Priznavanje i Verifikaciju Statusa Silovanih Osoba tokom Oslobodilačkog Rata na Kosovu, osnovana je odlukom Vlade Republike Kosova na sastanku održanom 28 aprila 2017. Osim članova Komisije, na sastanku su prisustvovali i Nevladinie Organizacija certifikovane od strane MRSZ, koja će pomoći silovanim licima u procesu apliciranja.

Komisija se složila sa MRSZ-om i Ministrom Abrašiom da osim iznosa naknade za silovana lica, dođu sa nizom preporuka, da bi se zaključile sve pravne i institucionalne obaveze, da se ovaj proces ne ometa zbog izbora ili institucionalnog vakuuma.