Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti
Krenula je sa radom Agencija za Zapošljavanje Republike Kosova
Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite je danas pokrenula rad Agencije za Zapošljavanje Republike Kosova. Ministar MRSZ g.Arban Abraši je rekao da aktivne mere na tržištu rada  imaju mnogo mogućnosti za zapošljavanje u mnogim sektorima na Kosovu. On je dodao da za mlade i posaotražioce treba posredovanje i navođenje prema tim sektorima. Ministarstvo Rada i  Socijalne Zaštite je preuzela mnoge reforme u javnim službama za zapošljavanje na Kosovu, za  modernizaciju svojih usluga u skladu sa zahtevima stvaranja službe za zapošljavanje, orijentisanom prema potrebama klijenata. Jedna od tih reformi je i stvaranje Agencije za Zapošljavanje Republike Kosova. Osim toga, MRSZ je našla raznolik način pružanja usluga, dodajući na njihovom domenu i online usluga za posaotražioce i poslodavace.
Generalni Direktor AZRK-a Drin Haraćija, rekao je da ova Agencija je javni pružalac na tržištu rada i ima sa ciljem vođenja tržišta rada i sprovođenjem politika zapošljavanja i stručnog osposobljavanja. G. Haraćija je naglasio da Agencije za Zapošljavanje ima Centralnu Kancelariju u okviru kojeg su tri Departmana i 9 Divizija, 38 Kancelarije za Zapošljavanje u svim 38 opštinama Kosova i 8 Centara za Stručno Osposobljavanje.