Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti
Otvarala se kampanja za podizanje svesti za zdravlje i bezbednost na radu

Ministarstvo Rada i Socijalne Zaštite u saradnji sa Kancelarijom Evropske Unije na Kosovu i sa drugim socijalnim partnerima, pokrenuli su kampanju za Bezbednost i Zdravlje na Radu.
Glavni cilj ove kampanje će biti promocija i podizanje svesti kosovskog društva o zakonodavstvu u vezi sa bezbednosti i zdravlju na radu i drugim uslovima i odnosima rada sa pozitivnim uticajem na zapošljavanje, objavio je Zam/ministra u MRSZ-a g. Safet Kamberi.

"U koordinaciji sa projektom tehničke asistencije, ova kampanja će imati puno promotivnih i informativnih materijala, ima će i posete različitih sektora i kompanija, brošure, plakate, biltene, tekstilne torbe, sveske, medijske debate i regionalnu konferenciju krajem juna kada se završva ova promocija", rekao je između ostalog Zam/ministra Kamberi.

Takođe, Zam/ministra Kamberi je naveo da projekat finansira Evropska Unija a sprovodi ARCHIDATA, u cilju pomaganja MRSZ-a za približavanje i usklađivanje Kosovskog zakonodavstva u oblasti rada sa pravnim standardima EU-a.
Predstavnik EU-a g. Libor Chlad koji je bio prisutan na skupu izrazio je optimizam da će ova kampanja za podizanje svesti biti velika prilika za poboljšanje stanja u oblasti zaštite na radu između preduzeća i građana.

Preko ove kampanje je stavljeno do znanja javnosti da u slučaju kršenja njihovih prava na radnom mestu, građani mogu nazvati besplatni broj 0800 77577.

Glavni Inspektor Inspektorata Rada g. Basri Ibrahimi je obećao da će intenzivirati akcije inspektora rada na terenu, jer bezbednosna situacija na radnom mestu, prema njemu, nije se poboljšala u odnosu na prethodnu godinu, pozivajući se na broj poginulih na radnom mestu koji je stiglo na 7, a to predstavlja alarmantno stanje.
U svojstvu panelista su bili i oni koji su od početka dali svoj doprinos u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu, uz pomoć kojih će se realizovati ova kampanja, a to su: PKK, UNSK i NVO "KOSHA".

Otvaranjem ove kampanje na Trgu Majke Tereze, otvorena je i izložba radova u slikarstvu pod nazivom „Bezbednost i Zdravlje na Radu”.
Manifestacija je održana u prostorijama Informativnog i Kulturnog Centra EU-a.