Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti
MRSZ  prima korist preko 7 miliona švajcarskih franaka od  Švajcarske Vlade za projekat "Unapređenje zapošljavanja mladih"

Priština, 21 april 2017

Ministar MRSZ g,Arban Abrashi i direktor Švajcarske Kancelarije za Saradnju na Kosovu,g. Patrick Etienne, potpisali su danas u Prištini Sporazum za projekat "Povećanje zaposlenosti mladih" II faza projekta koja će trajati do 31 decembra 2020 godine.

Cilj II faze projekta EYE , je da imamo jedno dinamično socijalno, inkluzivno tržište rada, pružajući sve više i više radnih mesta, uključujući i samozapošljavanje mladih ljudi na Kosovu.

Uz  realizaciju ovog projekta koji ce imati  rezultate koji omogućavaju mladima da Kosovo dobiti adekvatnu snalažljivost da povećaju zaposlenost kroz orijentisane sistema obuke . To će im omogućiti takoder da imaju izbor karijere i steknu nove mogućnosti zapošljavanja kroz poboljšanje sistema rada posredovanja. Takođe, preduzeća i društvenih preduzeća da raste i investiraju u nova radna mesta u sektorima koji imaju ekonomski potencijal.

Za realizaciju ovog projekta Švajcarska vlada je izdvojila sumu od 7,570,000.00 CHF (sedam miliona pet stotina i sedamdeset hiljada švajcarskih franaka), ta sredstva će se koristiti isključivo za realizaciju projekta u saradnji sa Ministarstvom Rada i Socijalne Zastite.