Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti
Abraši, posetu lokalne tekstilne kompanije

Danas ministar Rada i Socijalne Zastite ,Arban Abrashi zajedno sa Udruženja Kosova za  Marketing Odeće  i Obuce (KAMA) posetio je neke od kosovskih preduzeća, tekstilne proizvodnje u zemlji. U Peći  ministar je  posetio kompaniju Artatex , koja je u jednoj godini uspelo utrostručiti broj zaposlenih i proširiti se i na drugim lokacijama u zemlji.

Dok  u Đakovici  ministar Abraši posetio je preduzeće "Intertex Kosova" koji ima proizvodne linije za automobilne presvlake za svetske kompanije kao što su “Volksvagen,” radnu  odeću za električare i kožne torbe za evropske kompanije sa najvišim standardima.

Abraši zaključio je njegovu posetu tekstila "Creative" kompanije koja zapošljava oko 70 radnika, a danas je obavio prvi izvoz za  EU.

Nakon slušanja zahtevima i potrebama ovih kompanija, ministar Abraši naglasio je da  tekstilna industrija ima ogroman potencijal za rast u narednim godinama očekuje se da će zaposliti nekoliko hiljada nezaposlenih.

Podrška MRSZ  za ovu industriju će nastaviti  postići kroz aktivne mere, kao što su subvencije plata, prakse rada i obuke za posao. Tokom meseca maja MRSZ će pokrenuti poziv za ove mere koje imaju za cilj da imaju  koristi oko 1000 nezaposlenih.