Publikacije
Vesti › Objavljivanje Vesti
Funkcionalizovana je Agencija za Zapošljavanje Republike Kosova

Priština, 05 april 2017
Vlada je danas usvojila odluku o imenovanju Direktora Agencije za Zapošljavanje Republike Kosova. Proces imenovanja je tekao u punom skladu sa zakonom i u skladu sa sporazumom sa Britanskom Vladom, koja pruža institucijonalnu podršku u procesu zapošljavanja za visoke položaje.
Agencija za Zapošljavanje će i dalje ojačati politike zapošljavanja a 2017 godina će biti  obećavajuća.
Tokom dve godine rada, služba za zapošljavanje identifikovao je 25, 643 slobodnih radnih mesta, što je povećanje od preko 200% u 2014 godini u poređnju sa 2016 godinom.  U stvari godine 2015 i 2016  označili su najvišu registraciju slobodnih radnih mesta registrovanih od strane službe za zapošljavanje u poslednjih deset godina.
Za dve godine posredovali smo u zapošljavanju više od 12.928  posaotražioca i počeli smo sa aktivnim merama tržišta rada, kao što subvencije plata, obuku na radu, grantove, obuku u Centrima za Stručno Osposobljavanje  i pomogli smo zapošljavanje u Nemačkoj i uklanjanje dozvola za zapošljavanje u Albaniji.