Publikimet
Raporte-Publikime › Publikimi admin

Publikimet

Minimize

Konkurs Publik

maj 23, 2017 09:31

Konkurs publik për përzgjedhjen e tre anëtarëve të sekretarisë së komisionit qeveritar për njohjen e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtareKonkurs i brendshëm

prill 24, 2017 13:44

Për pozitat
1. Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane
2. Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave
3. Udhëheqës i Divizionit për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim

Njoftim për Kontatë

prill 19, 2017 15:29

Mirëmbajtja dhe Servisimi i aparateve fotokopjuese

Njoftim

prill 19, 2017 09:34

Njoftim


Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane
Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave
Udhëheqës i Divizionit për  Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim


Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit


Furnizim me kompresor për karrigën stomatologjike në SHPMPF-Prishtinë

Njoftim për Kontatë

mars 17, 2017 15:35

Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë


për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave

Page 1 of 32First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last