Publikimet
Raporte-Publikime › Publikimi admin

Publikimet

Minimize

Konkurs i brendshëm

qershor 09, 2017 14:47

Titulli i punës: Zyrtar i lartë ligjor (një vend pune)


Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Kordinim të Politikave


Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Marrëbeshje Sociale dhe Punësim


Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane

Konkurs i jashtëm

qershor 02, 2017 13:23

Pozita - Zyrtar i Lartë për Planifikim dhe Projekte

Konkurs i brendshëm

maj 25, 2017 10:20

Konkurs i brendshëm për pozitën Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Prishtinë

Konkurs Publik

maj 23, 2017 09:31

Konkurs publik për përzgjedhjen e tre anëtarëve të sekretarisë së komisionit qeveritar për njohjen e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtareKonkurs i brendshëm

prill 24, 2017 13:44

Për pozitat
1. Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane
2. Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave
3. Udhëheqës i Divizionit për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim

Njoftim për Kontatë

prill 19, 2017 15:29

Mirëmbajtja dhe Servisimi i aparateve fotokopjuese

Page 1 of 33First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last