Publikimet
Linqe › Vende të lira pune
nëntor 26, 2016 09:00

Rishpallje e konkursit publik


Për 3 (tre) anëtarë të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës

1. Një (1) psikiatër ( Ref. Nr.002);
2. Një (1) jurist ( Ref nr.003);
3. Një përfaqësues nga shoqëria civile me përvojë në veprimtarinë e ndihmës dhe mbrojtjes së viktimave të dhunës seksuale ( Ref. Nr.004).
 


nëntor 24, 2016 10:43

Njoftim per anulim te konkursit
nëntor 09, 2016 14:20

THIRRJE PËR APLIKIMtetor 24, 2016 09:20

Konkurs i brendshëmtetor 17, 2016 10:29

KONKURS (vazhdim i afatit)


Për  përzgjedhjen e Organizatave Jo Qeveritare (OJQ-ve), të cilat më pas do të autorizohen nga Qeveria, për pranimin e aplikacioneve dhe kryerjen e detyrave tjera për konstatimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në Rregulloren Nr. 22/2015.


Zyrtar për Ankesa dhe Parashtresa

shtator 08, 2016 09:44

Konkurs Publik për OJQ


Për  përzgjedhjen e Organizatave Jo Qeveritare (OJQ-ve), të cilat më pas do të autorizohen nga Qeveria, për pranimin e aplikacioneve dhe kryerjen e detyrave tjera për konstatimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në Rregulloren Nr. 22/2015

shtator 08, 2016 09:41

KONKURS PUBLIK


Për katër (4) anëtarë të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës

1. Një ( 1) psikolog klinik ( Ref nr.001);
2. Një (1) psikiatër ( Ref. Nr.002);
3. Një (1) jurist ( Ref nr.003);
4. Një përfaqësues nga shoqëria civile me përvojë në veprimtarinë e ndihmës dhe mbrojtjes së viktimave të dhunës seksuale ( Ref. Nr.004).

korrik 27, 2016 14:10

NJOFTIM


PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT

Page 9 of 13First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last