Publikimet
Linqe › Vende të lira pune
tetor 24, 2016 09:20

Konkurs i brendshëmtetor 17, 2016 10:29

KONKURS (vazhdim i afatit)


Për  përzgjedhjen e Organizatave Jo Qeveritare (OJQ-ve), të cilat më pas do të autorizohen nga Qeveria, për pranimin e aplikacioneve dhe kryerjen e detyrave tjera për konstatimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në Rregulloren Nr. 22/2015.


Zyrtar për Ankesa dhe Parashtresa

shtator 08, 2016 09:44

Konkurs Publik për OJQ


Për  përzgjedhjen e Organizatave Jo Qeveritare (OJQ-ve), të cilat më pas do të autorizohen nga Qeveria, për pranimin e aplikacioneve dhe kryerjen e detyrave tjera për konstatimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në Rregulloren Nr. 22/2015

shtator 08, 2016 09:41

KONKURS PUBLIK


Për katër (4) anëtarë të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës

1. Një ( 1) psikolog klinik ( Ref nr.001);
2. Një (1) psikiatër ( Ref. Nr.002);
3. Një (1) jurist ( Ref nr.003);
4. Një përfaqësues nga shoqëria civile me përvojë në veprimtarinë e ndihmës dhe mbrojtjes së viktimave të dhunës seksuale ( Ref. Nr.004).

korrik 27, 2016 14:10

NJOFTIM


PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE PJESMARRËS NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT


qershor 17, 2016 19:30

Konkurs i Brendshëmmaj 26, 2016 08:53

Njoftim


PËR REZULTATIN E PËRZGJEDHJES PËRFUNDIMTARE NË PROCEDURËN E REKRUTIMIT


maj 25, 2016 08:37

Konkurs


Titulli i vendit të punës:

Inspektor i Punës – 6 pozita


Page 8 of 12First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last