Publikimet
Linqe › Vende të lira pune
gusht 11, 2017 14:23

Njoftim


Për anulimin e konkursit per poziten Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Prishtinë

qershor 09, 2017 14:47

Konkurs i brendshëm


Titulli i punës: Zyrtar i lartë ligjor (një vend pune)

Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Kordinim të Politikave

Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Marrëbeshje Sociale dhe Punësim

Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane

qershor 02, 2017 13:23

Konkurs i jashtëm


Pozita - Zyrtar i Lartë për Planifikim dhe Projekte

maj 25, 2017 10:20

Konkurs i brendshëm


Konkurs i brendshëm për pozitën Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Prishtinë

maj 23, 2017 09:31

Konkurs Publik


Konkurs publik për përzgjedhjen e tre anëtarëve të sekretarisë së komisionit qeveritar për njohjen e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare


prill 24, 2017 13:44

Konkurs i brendshëm


Për pozitat
1. Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane
2. Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të Politikave
3. Udhëheqës i Divizionit për Marrëveshje të Sigurimeve Sociale dhe Punësim

Page 5 of 12First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last