Publikimet
Linqe › Vende të lira pune
janar 26, 2018 13:59

Njoftim


për anulim te konkursit

janar 17, 2018 08:56

Njoftim


Mbi anulimin e konkursit te shpallur me datë 27.12.2017

janar 11, 2018 14:59

Konkurs


Marrëveshje per Shërbime të Veçanta

dhjetor 29, 2017 15:42

Vazhdim i afatit të konkursit


Për anëtar të KPSHSF - së

dhjetor 29, 2017 12:00

Konkurs


Marrëveshje për Shërbime të Veqanta

dhjetor 27, 2017 13:32

Konkurs


Për pozitat në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës

dhjetor 22, 2017 10:49

Konkurs


Për pozitat:
Zyrtar për Pensione  në Zyrën e Pensioneve - Obiliq
Zyrtar për mbrojtje të viktimave (2 pozita ) në Strehimoren për Mbrojtjen e Viktimave - Lipjan
Zyrtar Ligjor - Departamenti Ligjor
Zyrtar Ligjor - Departamenti i Familjeve të Dëshmorëve dhe Invalidëve të Luftës

dhjetor 21, 2017 09:55

Vazhdim i afatit të konkursit


Pozita Auditor i Brendshëm

dhjetor 14, 2017 09:56

Konkurs


Konkurs për anëtarë në KPSHSF

dhjetor 01, 2017 10:14

Konkurs


 Pozita : Auditor i Brendshëm

Page 3 of 12First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last