Publikimet
Linqe › Vende të lira pune

gusht 11, 2017 14:23

Njoftim


Për anulimin e konkursit per poziten Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Prishtinë

qershor 09, 2017 14:47

Konkurs i brendshëm


Titulli i punës: Zyrtar i lartë ligjor (një vend pune)

Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Kordinim të Politikave

Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Marrëbeshje Sociale dhe Punësim

Për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Integrime Evropiane

qershor 02, 2017 13:23

Konkurs i jashtëm


Pozita - Zyrtar i Lartë për Planifikim dhe Projekte

maj 25, 2017 10:20

Konkurs i brendshëm


Konkurs i brendshëm për pozitën Udhëheqës i Zyrës së Pensioneve në Prishtinë

maj 23, 2017 09:31

Konkurs Publik


Konkurs publik për përzgjedhjen e tre anëtarëve të sekretarisë së komisionit qeveritar për njohjen e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës çlirimtare


Page 2 of 9First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last