Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Pastrimi i automjeteve të MPMS-së/ Rishpallje

tetor 03, 2016 09:40

KONTRATA- MPMS/209/016/011/221


Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve të MPMS-së

Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit  për DI dhe QAP

Servisimi  dhe mirëmbajtja e makinave të larjës së rrobave për ISSH-në

“Furnizimi me pajisje të Teknologjisë Informative (TI-së)”

shtator 23, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Sigurimi fizik i objekteve të  MPMS me shtrirje Rexhionale

shtator 16, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Renovimi i objekteve ekzistuese të DAPK-së , 2016


shtator 16, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


“Furnizimi me Medikamente”

Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit  për DI

shtator 15, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Pastrimi i automjeteve të MPMS-së/ Rishpallje

Page 9 of 26First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last