Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Furnizim me Toner për nevojat e MPMS-Rishpallje

Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit- Rishpallje

gusht 08, 2017 11:58

KONTRATA


Furnizim me Toner për nevojat e MPMS-Rishpallje

“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e dytë

Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

korrik 24, 2017 15:40

Njoftim për kontratë


Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit- Rishpallje

Furnizim me Toner për nevojat e MPMS-Rishpallje

Renovimi i kulmit në APK Gjakovë

Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

Page 9 of 33First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last