Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

mars 17, 2017 15:35

Njoftim për Kontatë


Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

mars 17, 2017 15:26

Njoftim për Kontatë


Projektimi dhe mbikqyrja e projekteve

mars 17, 2017 13:16

Njoftim për kontratë


Projektimi dhe mbikqyrja e projekteve

“Transporti me autobus për zyrtarë pjesëmarrës “ Puntoria për  aruzhimin e Strategjisë Sektoriale dhe hartimin e Planit të Veprimit”

Shërbimet e buffe-së në ndërtesen e MPMS-së

Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

mars 07, 2017 15:23

Njoftim për Kontatë


Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit


“Furnizim me pemë dhe perime –Rishpallje”

Page 9 of 30First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last