Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

qershor 23, 2017 09:45

Njoftim për kontratë


Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

qershor 19, 2017 13:36

KONTRATA


Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

qershor 16, 2017 09:56

Njoftim për kontratë


Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

Shërbimet e shtypjes së formularëve dhe materialeve tjera shtypi për nevojat e MPMS

"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Mbikqyrja e projekteve

qershor 12, 2017 10:16

Njoftim për kontratë


Renovimi i kulmit në APK Gjakovë

Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

qershor 06, 2017 11:53

KONTRATA


"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Page 8 of 31First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last