Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet

Renovimi i kulmit në APK Gjakovë

Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

shtator 08, 2017 09:53

KONTRATA


Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

shtator 01, 2017 09:41

Njoftim për kontratë


Renovimi i QAP dhe QRP Prizren-Ritenderim

Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit- Rishpallje

“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e dytë

gusht 16, 2017 13:15

KONTRATA


“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e dytë

Page 8 of 33First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last