Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
maj 01, 2017 13:02

Njoftim për kontratë


Shërbimet e shtypjes së formularëve dhe materialeve tjera shtypi për nevojat e MPMS

maj 01, 2017 11:48

Njoftim për kontratë


"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Shërbime të përkthimit ( Gjermanisht- Shqip, Shqip- Gjermanisht)

prill 25, 2017 10:41

Njoftim për kontratë


Mbikqyrja e projekteve

prill 19, 2017 15:29

Njoftim për Kontatë


Mirëmbajtja dhe Servisimi i aparateve fotokopjuese

prill 17, 2017 10:25

Njoftim për kontratë


Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit

Projektimi dhe mbikqyrja e projekteve
Gjithë prokurimit (të gjitha pjesët)

Furnizim me kompresor për karrigën stomatologjike në SHPMPF-Prishtinë

mars 20, 2017 13:31

KONTRATA


Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

Page 8 of 30First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last