Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit

Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për SHPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit

Shërbimet e buffe-së në ndërtesen e MPMS-së

Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit

prill 26, 2016 08:56

FTESË PËR APLIKIM


Për të gjitha ndërmarrjet dhe bizneset për vendet e lira të punës dhe të cilat kanë nevoj për angazhimin e praktikantëve në skemen e trajnimit në punë.

prill 22, 2016 09:16

Njoftim për Kontratë


Shërbimet e buffe-së në ndërtesen e MPMS-së

prill 18, 2016 09:33

Njoftim për Kontratë


“Servisimi, mirëmbajtja dhe furnizimi  me pjesë rezervë i pajisjeve të TI”

prill 18, 2016 08:08

Njoftim për Kontratë


Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit

Mbajtja e kursit të gjuhës angleze për stafin e MPMS-së

prill 12, 2016 14:20

KONTRATA- MPMS/209/016/001/236


Mbajtja e kursit të gjuhës angleze për stafin e MPMS-së

Page 8 of 22First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last