Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
qershor 06, 2016 09:51

Njoftim për Kontratë


Servisimi mirëmbajtja dhe furnizimi me pjesë rezervë i pajisjeve të TI - rishpallje


“Furnizim me material trajnimi për Qendrat e Aftësimeve profesionale”

qershor 02, 2016 10:56

Njoftim për Kontratë


Dezinfektimi, Dezinsektimi, Deratizimi i objekteve të SHPMPF-së, ISSH-së,  SHFSH-së dhe Strehimorën për  SVT

Furnizim me inventar për zyrë

maj 26, 2016 08:44

Njoftim


Njoftim lidhur me panairin e punes që do të mbahet javen e ardhshme.

maj 17, 2016 10:12

Njoftim për Kontratë


Renovimi i objektit ekzistues të shtëpisë për persona të moshuar pa përkujdesje familjare në Prishtinë dhe shtrimi i kubzave para hyrjes në shtëpinë e fëmijëve në Shtime, 2016

Shërbimet e buffe-së në ndërtesen e MPMS-së

Furnizim me material trajnimi për Qendrat e Aftësimeve profesionale

Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Page 7 of 22First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last