Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
tetor 30, 2017 11:40

Njoftim për kontratë


Renovimi i objektit të DAPK-së te Qafa në Prishtinë-rishpallje

tetor 30, 2017 11:34

Njoftim për kontratë


Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

tetor 30, 2017 10:28

Njoftim për kontratë


Renovimi i objektit të DAPK-së te Qafa në Prishtinë-rishpallje

tetor 17, 2017 11:46

Njoftim për kontratë


Shërbime Shëndetësore – Sigurimi nga aksidenti në punë ( Industria e drurit dhe Industria metalike)

tetor 17, 2017 10:38

Njoftim për kontratë


Furnizim me pajisje të teknologjisë informative/ Rishapallje

shtator 21, 2017 11:41

Njoftim për kontratë


Furnizim me pajisje te teknologjisë Informative

shtator 15, 2017 13:10

Njoftim për kontratë


“Furnizim me material higjenik (Letër higjenike)

Montimi, servisimi i klimave në  ISSH,SHP, QRP.

Blerja e dy makinave për larjën e rrobave për Institutin Special Shtime


Page 7 of 33First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last