Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
prill 18, 2016 09:33

Njoftim për Kontratë


“Servisimi, mirëmbajtja dhe furnizimi  me pjesë rezervë i pajisjeve të TI”

prill 18, 2016 08:08

Njoftim për Kontratë


Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit

Mbajtja e kursit të gjuhës angleze për stafin e MPMS-së

prill 12, 2016 14:20

KONTRATA- MPMS/209/016/001/236


Mbajtja e kursit të gjuhës angleze për stafin e MPMS-së

Ndërtimi i objektit për banim social për familjet e lagjes Trepça të Stari Tërgut në Mitrovicë

Mbajtja e kursit të gjuhës angleze për stafin e MPMS-së

Furnizim me rafte te hapura metalike


mars 15, 2016 09:00

Njoftim për Kontratë


“Furnizim me material trajnimi për Qendrat e Aftësimeve profesionale”

mars 11, 2016 09:00

Njoftim për KontratëPage 7 of 20First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last