Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Mbikqyrja e projekteve

qershor 12, 2017 10:16

Njoftim për kontratë


Renovimi i kulmit në APK Gjakovë

Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

qershor 06, 2017 11:53

KONTRATA


"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

qershor 01, 2017 13:34

KONTRATA


Mbikqyrja e projekteve

Shërbimet e shtypjes së formularëve dhe materialeve tjera shtypi për nevojat e MPMS

"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Mbikqyrja e projekteve

Furnizim me dy kositëse bari për Qendrën e Aftësimeve Profesionale – Prishtinë ( QAP)  dhe Strehimorën  për Strehim të Viktimave të Trafikimit ( SPSVT)

Page 7 of 30First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last