Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Renovimi i kulmit në APK Gjakovë

Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

shtator 08, 2017 09:53

KONTRATA


Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

shtator 01, 2017 09:41

Njoftim për kontratë


Renovimi i QAP dhe QRP Prizren-Ritenderim

Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit- Rishpallje

“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e dytë

gusht 16, 2017 13:15

KONTRATA


“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e dytë

Furnizim me Toner për nevojat e MPMS-Rishpallje

Page 7 of 32First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last