Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
maj 17, 2016 10:12

Njoftim për Kontratë


Renovimi i objektit ekzistues të shtëpisë për persona të moshuar pa përkujdesje familjare në Prishtinë dhe shtrimi i kubzave para hyrjes në shtëpinë e fëmijëve në Shtime, 2016

Shërbimet e buffe-së në ndërtesen e MPMS-së

Furnizim me material trajnimi për Qendrat e Aftësimeve profesionale

Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit

Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për SHPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit

Shërbimet e buffe-së në ndërtesen e MPMS-së

Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit

prill 26, 2016 08:56

FTESË PËR APLIKIM


Për të gjitha ndërmarrjet dhe bizneset për vendet e lira të punës dhe të cilat kanë nevoj për angazhimin e praktikantëve në skemen e trajnimit në punë.

prill 22, 2016 09:16

Njoftim për Kontratë


Shërbimet e buffe-së në ndërtesen e MPMS-së

Page 6 of 20First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last