Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e dytë

Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

korrik 24, 2017 15:40

Njoftim për kontratë


Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit- Rishpallje

Furnizim me Toner për nevojat e MPMS-Rishpallje

Renovimi i kulmit në APK Gjakovë

Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

qershor 23, 2017 09:45

Njoftim për kontratë


Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

qershor 19, 2017 13:36

KONTRATA


Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

qershor 16, 2017 09:56

Njoftim për kontratë


Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

Shërbimet e shtypjes së formularëve dhe materialeve tjera shtypi për nevojat e MPMS

Page 6 of 30First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last