Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
gusht 01, 2016 15:57

LISTA E PROJEKTEVE


LISTA E PROJEKTEVE DHE REZULTATET E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT, PËR MBËSHTETJE ME SUBVENCIONE TË OJQ/SHOQATAVE NGA FTESA PËR PROPOZIME E DATËS 01.07.2016

korrik 20, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Rahovec

korrik 06, 2016 14:32

KONTRATA- MPMS/209/16/010/236


Dezinfektimi, Dezinsektimi, Deratizimi i objekteve të SHPMPF-së, ISSH-së,  SHFSH-së dhe Strehimorën për  SVT

korrik 01, 2016 09:00

1. FORMË APLIKIM


1. Formë Aplikimi
2. Formular për projektpropozim
3. Ftesë për Propozime 
4. Tabela e Buxhetit
Dokumentet 1.2.3.4. duhet të plotësohen për Aplikim.
Ju lutem, shkarkoni këta formularë sipas përshkrimit, formës së aplikimit dhe datës së publikimit 01.07.2016.

korrik 01, 2016 09:00

2. FORMULARI PËR PROJEKTPROPOZIM


1. Formë Aplikimi
2. Formular për projektpropozim
3. Ftesë për Propozime 
4. Tabela e Buxhetit
Dokumentet 1.2.3.4. duhet të plotësohen për Aplikim.
Ju lutem, shkarkoni këta formularë sipas përshkrimit, formës së aplikimit dhe datës së publikimit 01.07.2016.


korrik 01, 2016 09:00

3. FTESË PËR PROPOZIME


1. Formë Aplikimi
2. Formular për projektpropozim
3. Ftesë për Propozime 
4. Tabela e Buxhetit
Dokumentet 1.2.3.4. duhet të plotësohen për Aplikim.
Ju lutem, shkarkoni këta formularë sipas përshkrimit, formës së aplikimit dhe datës së publikimit 01.07.2016.


korrik 01, 2016 09:00

4. TABELA E BUXHETIT


1. Formë Aplikimi
2. Formular për projektpropozim
3. Ftesë për Propozime 
4. Tabela e Buxhetit
  Dokumentet 1.2.3.4. duhet të plotësohen për Aplikim, ju lutem shkarkoni këta formularë sipas përshkrimit, formës së aplikimit dhe datës së publikimit 01.07.2016.


qershor 10, 2016 11:10

Njoftim për Kontratë


Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve të MPMS-së

qershor 10, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI I AUTOMJETEVE TË MPMS


Page 6 of 22First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last