Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
mars 17, 2017 13:16

Njoftim për kontratë


Projektimi dhe mbikqyrja e projekteve

“Transporti me autobus për zyrtarë pjesëmarrës “ Puntoria për  aruzhimin e Strategjisë Sektoriale dhe hartimin e Planit të Veprimit”

Shërbimet e buffe-së në ndërtesen e MPMS-së

Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

mars 07, 2017 15:23

Njoftim për Kontatë


Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit


“Furnizim me pemë dhe perime –Rishpallje”

LISTA E PROJEKTEVE DHE REZULTATET E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT PËR MBËSHTETJE ME SUBVENCIONE TË OJQ/SHOQATAVE NGA SHPALLJA E DATËS 16.01.2017

shkurt 13, 2017 15:20

Njoftim për Kontatë


Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

Page 6 of 26First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last