Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
korrik 01, 2016 09:00

4. TABELA E BUXHETIT


1. Formë Aplikimi
2. Formular për projektpropozim
3. Ftesë për Propozime 
4. Tabela e Buxhetit
  Dokumentet 1.2.3.4. duhet të plotësohen për Aplikim, ju lutem shkarkoni këta formularë sipas përshkrimit, formës së aplikimit dhe datës së publikimit 01.07.2016.


qershor 10, 2016 11:10

Njoftim për Kontratë


Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve të MPMS-së

qershor 10, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI I AUTOMJETEVE TË MPMS


qershor 06, 2016 09:51

Njoftim për Kontratë


Servisimi mirëmbajtja dhe furnizimi me pjesë rezervë i pajisjeve të TI - rishpallje


“Furnizim me material trajnimi për Qendrat e Aftësimeve profesionale”

qershor 02, 2016 10:56

Njoftim për Kontratë


Dezinfektimi, Dezinsektimi, Deratizimi i objekteve të SHPMPF-së, ISSH-së,  SHFSH-së dhe Strehimorën për  SVT

Furnizim me inventar për zyrë

maj 26, 2016 08:44

Njoftim


Njoftim lidhur me panairin e punes që do të mbahet javen e ardhshme.

Page 5 of 20First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last