Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
prill 25, 2017 10:41

Njoftim për kontratë


Mbikqyrja e projekteve

prill 19, 2017 15:29

Njoftim për Kontatë


Mirëmbajtja dhe Servisimi i aparateve fotokopjuese

prill 17, 2017 10:25

Njoftim për kontratë


Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit

Projektimi dhe mbikqyrja e projekteve
Gjithë prokurimit (të gjitha pjesët)

Furnizim me kompresor për karrigën stomatologjike në SHPMPF-Prishtinë

mars 20, 2017 13:31

KONTRATA


Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

mars 17, 2017 15:35

Njoftim për Kontatë


Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

mars 17, 2017 15:26

Njoftim për Kontatë


Projektimi dhe mbikqyrja e projekteve

Page 5 of 26First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last