Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Punë shtesë për renovimin e QAP dhe QRP Prizren

Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Punë shtesë për ndërtimin e objektit për banim social për familjet e lagjes Trepça të Stari Tërgut në Mitrovicë

Furnizim me nxehëse për DP-ve

Riparimi i instalimit elektrik në Zyren e Punësimit në Drenas dhe riparimi i kulmit në APK Mitrovicë

Furnizim me pelet për zyrën e Punësimit- Rahovec

nëntor 15, 2017 10:22

Njoftim për kontratë


Furnizim me pajisje të teknologjisë informative/ Rishpallje-1

nëntor 14, 2017 10:26

Njoftim për kontratë


Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

“Furnizim me material higjenik (Letër higjenike)

Renovimi i objektit të DAPK-së te Qafa në Prishtinë-rishpallje

Page 5 of 33First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last