Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
gusht 31, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


“Furnizimi me pajisje të Teknologjisë Informative (TI-së)”

gusht 25, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit pë DI

gusht 24, 2016 10:42

KONTRATA- MPMS/209/16/012/521


Nërtimi i Zyrës së Punësimit Rahovec

gusht 10, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Pastrimi i automjeteve te MPMS-se

gusht 01, 2016 15:57

LISTA E PROJEKTEVE


LISTA E PROJEKTEVE DHE REZULTATET E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT, PËR MBËSHTETJE ME SUBVENCIONE TË OJQ/SHOQATAVE NGA FTESA PËR PROPOZIME E DATËS 01.07.2016

korrik 20, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Rahovec

korrik 06, 2016 14:32

KONTRATA- MPMS/209/16/010/236


Dezinfektimi, Dezinsektimi, Deratizimi i objekteve të SHPMPF-së, ISSH-së,  SHFSH-së dhe Strehimorën për  SVT

korrik 01, 2016 09:00

1. FORMË APLIKIM


1. Formë Aplikimi
2. Formular për projektpropozim
3. Ftesë për Propozime 
4. Tabela e Buxhetit
Dokumentet 1.2.3.4. duhet të plotësohen për Aplikim.
Ju lutem, shkarkoni këta formularë sipas përshkrimit, formës së aplikimit dhe datës së publikimit 01.07.2016.

korrik 01, 2016 09:00

2. FORMULARI PËR PROJEKTPROPOZIM


1. Formë Aplikimi
2. Formular për projektpropozim
3. Ftesë për Propozime 
4. Tabela e Buxhetit
Dokumentet 1.2.3.4. duhet të plotësohen për Aplikim.
Ju lutem, shkarkoni këta formularë sipas përshkrimit, formës së aplikimit dhe datës së publikimit 01.07.2016.


korrik 01, 2016 09:00

3. FTESË PËR PROPOZIME


1. Formë Aplikimi
2. Formular për projektpropozim
3. Ftesë për Propozime 
4. Tabela e Buxhetit
Dokumentet 1.2.3.4. duhet të plotësohen për Aplikim.
Ju lutem, shkarkoni këta formularë sipas përshkrimit, formës së aplikimit dhe datës së publikimit 01.07.2016.


Page 4 of 20First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last