Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
tetor 10, 2016 14:22

KONTRATA- MPMS/209/16/014/236


Pastrimi i automjeteve të MPMS-së/ Rishpallje

tetor 07, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


“Furnizimi me Medikamente”-Rishpallje.

“Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve të MPMS-së”

Pastrimi i automjeteve të MPMS-së/ Rishpallje

tetor 03, 2016 09:40

KONTRATA- MPMS/209/016/011/221


Mirëmbajtja dhe Servisimi i Automjeteve të MPMS-së

Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit  për DI dhe QAP

Servisimi  dhe mirëmbajtja e makinave të larjës së rrobave për ISSH-në

“Furnizimi me pajisje të Teknologjisë Informative (TI-së)”

shtator 23, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Sigurimi fizik i objekteve të  MPMS me shtrirje Rexhionale

shtator 16, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Renovimi i objekteve ekzistuese të DAPK-së , 2016


Page 4 of 22First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last