Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
“Furnizim me pemë dhe perime”Faza e tretë.

Mirëmbajtja higjienike të ndërtesave të MPMS-së

janar 04, 2018 11:48

KONTRATA


“Furnizim me pemë dhe perime”Faza e tretë.

“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e tretë

Punë shtesë për renovimin e QAP dhe QRP Prizren

Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Punë shtesë për ndërtimin e objektit për banim social për familjet e lagjes Trepça të Stari Tërgut në Mitrovicë

Furnizim me pajisje të teknologjisë Informative / Ri-shpallje-1

“Dezinfektimi, deinsektimi, deratizimi i objekteve të ISSH, SHFSH, SHPMPF”

nëntor 30, 2017 11:25

Kontrata


Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Page 4 of 33First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last