Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
tetor 17, 2017 10:38

Njoftim për kontratë


Furnizim me pajisje të teknologjisë informative/ Rishapallje

shtator 21, 2017 11:41

Njoftim për kontratë


Furnizim me pajisje te teknologjisë Informative

shtator 15, 2017 13:10

Njoftim për kontratë


“Furnizim me material higjenik (Letër higjenike)

Montimi, servisimi i klimave në  ISSH,SHP, QRP.

Blerja e dy makinave për larjën e rrobave për Institutin Special ShtimeRenovimi i kulmit në APK Gjakovë

Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

shtator 08, 2017 09:53

KONTRATA


Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

Page 4 of 30First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last