Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

qershor 06, 2017 11:53

KONTRATA


"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

qershor 01, 2017 13:34

KONTRATA


Mbikqyrja e projekteve

Shërbimet e shtypjes së formularëve dhe materialeve tjera shtypi për nevojat e MPMS

"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Mbikqyrja e projekteve

Furnizim me dy kositëse bari për Qendrën e Aftësimeve Profesionale – Prishtinë ( QAP)  dhe Strehimorën  për Strehim të Viktimave të Trafikimit ( SPSVT)

maj 01, 2017 13:02

Njoftim për kontratë


Shërbimet e shtypjes së formularëve dhe materialeve tjera shtypi për nevojat e MPMS

maj 01, 2017 11:48

Njoftim për kontratë


"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Shërbime të përkthimit ( Gjermanisht- Shqip, Shqip- Gjermanisht)

Page 4 of 26First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last