Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Servisimi  dhe mirëmbajtja e makinave të larjës së rrobave për ISSH-në

“Furnizimi me pajisje të Teknologjisë Informative (TI-së)”

shtator 23, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Sigurimi fizik i objekteve të  MPMS me shtrirje Rexhionale

shtator 16, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Renovimi i objekteve ekzistuese të DAPK-së , 2016


shtator 16, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


“Furnizimi me Medikamente”

Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit  për DI

shtator 15, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Pastrimi i automjeteve të MPMS-së/ Rishpallje

shtator 13, 2016 14:31

KONTRATA- MPMS/209/16/016/136


Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit  për DI

shtator 13, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit për DI dhe QAP

Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit  për DI

Page 3 of 20First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last