Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet

shkurt 16, 2018 08:12

Formular i buxhetit per projekte

FURNIZIM ME PAJISJE TE TEKNOLOGJISË INFORMATIVE/ Ri-shpallje-1

Furnizim me inventar për zyre

shkurt 05, 2018 10:00

Thirrje Publike


• Vendimi për shpallje të thirrjes-SHQ
• Thirrje publike për OJQ-të e licencuara nga MPMS-ja-SHQ
• Udhëzuesi për aplikantët-SHQ
• Formularët-SHQ


janar 29, 2018 11:18

Njoftim për kontratë


Furnizim me vula

janar 22, 2018 13:25

Njoftim për kontratë


Projektimi dhe mbikqyrja e projekteve

janar 22, 2018 11:06

Njoftim për kontratë


Furnizim me inventar për zyre

Page 3 of 33First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last