Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Servisimi, Mirëmbajtja dhe furnizimi me pjesë rezervë për gjeneratorë dhe nxemje qendrore”-RishpalljeFurnizim me pajisje të IT për nevojat e MPMS-së

Furnizim me pajisje dhe vegla pune për  Qendrat e Aftësimeve Profesionale

Renovimi i pjesshëm i APK Gjakovë

nëntor 06, 2015 10:46

Njoftim për Kontratë


Furnizim me pajisje të TI për nevojat e MPMS-së

Furnizim me Derivate për nevojat e MPMS-së

Fushata informuese mbi financimin për projektet e MATP nga MPMS dhe Donatorët

tetor 22, 2015 10:51

Njoftim për Kontratë


Furnizim me pajisje dhe vegla pune për Qendrat e Aftësimeve Profesionale

Page 22 of 33First   Previous   17  18  19  20  21  [22]  23  24  25  26  Next   Last