Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
shkurt 23, 2016 11:18

KONTRATA- MPMS/209/015/043/221


Shërbimet e Sigurimit të automjeteve TPL-TPL+ Kasko


shkurt 11, 2016 10:00

Programi i Vetepunesimit - 2016“Sigurimi i automjeteve TPL,   TPL+ dhe Kasko”

janar 20, 2016 09:10

Punët Publike - 2015


Raport lidhur me realizimin e projekteve të punëve publike në partneritet mes MPMS dhe disa komunave në Kosovë

dhjetor 31, 2015 09:57

Ftesë për Projekt-Propozimedhjetor 24, 2015 08:00

Njoftim për Kontratë


Shërbime të sigurimit të automjeteve

dhjetor 16, 2015 08:00

Njoftim për Kontratëdhjetor 02, 2015 09:43

Njoftim për Kontratë


Ndërtimi i objektit për banim social për familjet e lagjes Trepça të Stari Tërgut në Mitrovicë

Servisimi, Mirëmbajtja dhe furnizimi me pjesë rezervë për gjeneratorë dhe nxemje qendrore”-Rishpallje

Page 20 of 32First   Previous   15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  Next   Last