Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit- Rishpallje

“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e dytë

gusht 16, 2017 13:15

KONTRATA


“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e dytë

Furnizim me Toner për nevojat e MPMS-Rishpallje

Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit- Rishpallje

gusht 08, 2017 11:58

KONTRATA


Furnizim me Toner për nevojat e MPMS-Rishpallje

“Furnizim me pemë dhe perime” – Faza e dytë

Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

korrik 24, 2017 15:40

Njoftim për kontratë


Furnizim me veshmbathje dhe artikuj tjerë tekstili për ShPMPF dhe Strehimoren për Strehimin e Viktimave të Trafikimit- Rishpallje

Page 2 of 26First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last