Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Riparimi i instalimit elektrik në Zyren e Punësimit në Drenas dhe riparimi i kulmit në APK Mitrovicë

Furnizim me pelet për zyrën e Punësimit- Rahovec

nëntor 15, 2017 10:22

Njoftim për kontratë


Furnizim me pajisje të teknologjisë informative/ Rishpallje-1

nëntor 14, 2017 10:26

Njoftim për kontratë


Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

“Furnizim me material higjenik (Letër higjenike)

Renovimi i objektit të DAPK-së te Qafa në Prishtinë-rishpallje

nëntor 10, 2017 13:09

Kontrata


Furnizim me material higienik (Letër higienike)

Renovimi i objektit të DAPK-së te Qafa në Prishtinë-rishpallje

Shërbime Shëndetësore – Sigurimi nga aksidenti në punë ( Industria e drurit dhe Industria metalike)

nëntor 07, 2017 13:51

Kontrata


Shërbime Shëndetësore – Sigurimi nga aksidenti në punë ( Industria e drurit dhe Industria metalike)

Page 2 of 30First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last