Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
LISTA E PROJEKTEVE DHE REZULTATET E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT PËR MBËSHTETJE ME SUBVENCIONE TË OJQ/SHOQATAVE NGA SHPALLJA E DATËS 16.01.2017

shkurt 13, 2017 15:20

Njoftim për Kontatë


Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

Adaptimi i Zyreve të Punësimit në Mitrovicë dhe Ferizaj

“Furnizim me Medikamente”-Ritender-2NJOFTIM PËR SHTYRJE TË AFATIT TË APLIKIMIT


Përmes kësaj shpallje njoftojmë të gjithë OJQ-të e licencuara për shërbime sociale dhe familjare se afati për dorëzimin e projekt propozimeve për shërbime sociale nga thirrja e datës 16.01.2017, shtyhet deri me datë 03.02.2017 në ora 16.00.

“Furnizim me Medikamente”-Ritender-2

Furnizim me teknikë të bardhë

Furnizim me karrika

Page 10 of 30First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last