Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
qershor 23, 2017 09:45

Njoftim për kontratë


Avansimi i sistemit të integruar (sistemet elektronike të menaxhimit të të dhënave për DPSF dhe
DFIDL)

qershor 19, 2017 13:36

KONTRATA


Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

qershor 16, 2017 09:56

Njoftim për kontratë


Renovimi i QAP dhe QRP Prizren

Shërbimet e shtypjes së formularëve dhe materialeve tjera shtypi për nevojat e MPMS

"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Mbikqyrja e projekteve

qershor 12, 2017 10:16

Njoftim për kontratë


Renovimi i kulmit në APK Gjakovë

Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

qershor 06, 2017 11:53

KONTRATA


"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

qershor 01, 2017 13:34

KONTRATA


Mbikqyrja e projekteve

Page 10 of 33First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last