Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
shtator 13, 2016 14:31

KONTRATA- MPMS/209/16/016/136


Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit  për DI

shtator 13, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit për DI dhe QAP

Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit  për DI

gusht 31, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


“Furnizimi me pajisje të Teknologjisë Informative (TI-së)”

gusht 25, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Furnizim me artikuj ushqimorë dhe produkte të bylmetit pë DI

gusht 24, 2016 10:42

KONTRATA- MPMS/209/16/012/521


Nërtimi i Zyrës së Punësimit Rahovec

gusht 10, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Pastrimi i automjeteve te MPMS-se

gusht 01, 2016 15:57

LISTA E PROJEKTEVE


LISTA E PROJEKTEVE DHE REZULTATET E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT, PËR MBËSHTETJE ME SUBVENCIONE TË OJQ/SHOQATAVE NGA FTESA PËR PROPOZIME E DATËS 01.07.2016

korrik 20, 2016 08:00

Njoftim për Kontatë


Ndërtimi i Zyres së Punësimit në Rahovec

korrik 06, 2016 14:32

KONTRATA- MPMS/209/16/010/236


Dezinfektimi, Dezinsektimi, Deratizimi i objekteve të SHPMPF-së, ISSH-së,  SHFSH-së dhe Strehimorën për  SVT

Page 10 of 26First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last