Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
“Sigurimi i automjeteve TPL,   TPL+ dhe Kasko”

janar 20, 2016 09:10

Punët Publike - 2015


Raport lidhur me realizimin e projekteve të punëve publike në partneritet mes MPMS dhe disa komunave në Kosovë

dhjetor 31, 2015 09:57

Ftesë për Projekt-Propozimedhjetor 24, 2015 08:00

Njoftim për Kontratë


Shërbime të sigurimit të automjeteve

dhjetor 16, 2015 08:00

Njoftim për Kontratëdhjetor 02, 2015 09:43

Njoftim për Kontratë


Ndërtimi i objektit për banim social për familjet e lagjes Trepça të Stari Tërgut në Mitrovicë

Servisimi, Mirëmbajtja dhe furnizimi me pjesë rezervë për gjeneratorë dhe nxemje qendrore”-RishpalljeFurnizim me pajisje të IT për nevojat e MPMS-së

Page 10 of 22First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last