Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Mbikqyrja e projekteve

Furnizim me dy kositëse bari për Qendrën e Aftësimeve Profesionale – Prishtinë ( QAP)  dhe Strehimorën  për Strehim të Viktimave të Trafikimit ( SPSVT)

maj 01, 2017 13:02

Njoftim për kontratë


Shërbimet e shtypjes së formularëve dhe materialeve tjera shtypi për nevojat e MPMS

maj 01, 2017 11:48

Njoftim për kontratë


"Shërbimet e përkthimit për nevojat e MPMS-së”

Shërbime të përkthimit ( Gjermanisht- Shqip, Shqip- Gjermanisht)

prill 25, 2017 10:41

Njoftim për kontratë


Mbikqyrja e projekteve

prill 19, 2017 15:29

Njoftim për Kontatë


Mirëmbajtja dhe Servisimi i aparateve fotokopjuese

prill 17, 2017 10:25

Njoftim për kontratë


Ndërtimi i Qendrës për Aftësime Profesionale në Podujevë

Servisimi dhe mirëmbajtja e aparateve kundër zjarrit

Page 10 of 32First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last