Publikimet
Linqe › Shpalljet/Publikimet
Punë shtesë për renovimin e QAP dhe QRP Prizren

Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Punë shtesë për ndërtimin e objektit për banim social për familjet e lagjes Trepça të Stari Tërgut në Mitrovicë

Furnizim me pajisje të teknologjisë Informative / Ri-shpallje-1

“Dezinfektimi, deinsektimi, deratizimi i objekteve të ISSH, SHFSH, SHPMPF”

nëntor 30, 2017 11:25

Kontrata


Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Punë shtesë për renovimin e QAP dhe QRP Prizren

Shërbimet e buffe-së në ndërtesën e MPMS-së

Punë shtesë për ndërtimin e objektit për banim social për familjet e lagjes Trepça të Stari Tërgut në Mitrovicë

Furnizim me nxehëse për DP-ve

Page 1 of 30First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last