Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Primar

Minimize
janar 29, 2018 09:33

Rregullore (QRK) nr. 202015


Rregullore (QRK) nr. 202015 për të drejtat, përgjegjësitë, fushëveprimin, monitorimin e punës dhe raportet e ofruesve jo publik të shërbimeve të punësimit

tetor 24, 2014 09:26

LIGJI NR. 04/L-172


LIGJI NR. 04/L-172 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE

shtator 18, 2014 11:36

LIGJI NR. 04/L-131


 PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

shtator 18, 2014 10:44

LIGJI NR. 04/L -261


PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:26

LIGJI NR. 04/L-205


PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:14

LIGJI NR. 04/L-161


PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

prill 03, 2014 15:06

LIGJI NR. 04/L-119


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-200 PËR GREVAT
Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

Legjislacioni Sekondar

Minimize
Udhëzimin Administrativ (MPMS) nr.09/2013, për kriteret dhe procedurën e përcaktimit të pagës minimale në Republikën e Kosovës.

Udhëzimin Administrativ (MPMS) nr.08 /2013, për trajnimi e fëmijëve kryerës të veprave penale pa përgjegjësi penale dhe atyre me sjellje asociale.

Udhëzimin Administrativ Nr. 07/2013, për njohjen e te drejtës në stazh të punës për ish të dënuarit dhe të burgosurit politik.

Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2013, për përllogaritjen e të mirave materiale dhe jo materiale si dhe të hyrave të llogaritshme dhe .dhe jo të llogaritshme.

Udhëzimin Administrativ Nr. 05/2013, për Procedurat dhe Mënyrën e Paraqitjes së të Papunësuarve dhe Punëkërkuesve në Zyrat e Punësimit si dhe Dëshmitë për Angazhimet për të Gjetur Punë sipas Afateve Kohor.

Udhëzimin Administrativ Nr. 04/2013, për Procedurat e Paraqitjes së Kërkesave për Ndihmë Sociale

Udhëzimin Administrativ Nr. 03/2013, Për Procedurat e Regjistrimit Certifikimit dhe Kërkimit Aktiv të Punësimit për të Papunësuarit që Aplikojnë në Skemën e Ndihmës Sociale
Page 8 of 18First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last