Publikimet
Linqe › Legjislacioni

Legjislacioni Primar

Minimize
tetor 24, 2014 09:26

LIGJI NR. 04/L-172


LIGJI NR. 04/L-172 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-054 PËR STATUSIN DHE TË DREJTAT E DËSHMORËVE, INVALIDËVE, VETERANËVE, PJESËTARËVE TË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS, VIKTIMAVE TË DHUNËS SEKSUALE TË LUFTËS, VIKTIMAVE CIVILE DHE FAMILJARËVE TË TYRE

shtator 18, 2014 11:36

LIGJI NR. 04/L-131


 PËR SKEMAT PENSIONALE TË FINANCUARA NGA SHTETI

shtator 18, 2014 10:44

LIGJI NR. 04/L -261


PËR VETERANËT E LUFTËS SË USHTRISË ÇLIRIMTARE TË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:26

LIGJI NR. 04/L-205


PËR AGJENCINË E PUNËSIMIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

prill 03, 2014 15:14

LIGJI NR. 04/L-161


PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN NË PUNË

prill 03, 2014 15:06

LIGJI NR. 04/L-119


PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR. 03/L-200 PËR GREVAT

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

Legjislacioni Sekondar

Minimize
tetor 21, 2014 14:03

RREGULLORE (MPMS) NR. 03/2014


PËR MËNYRËN E PËRGATITJES SË DOKUMENTIT PËR VLERËSIMIN E RISKUT, PËRMBAJTJA E TIJ, TË DHËNAT MBI TË CILAT DUHET TË BAZOHET VLERËSIMI I RISKUT DHE MBAJTJA E EVIDENCES NGA SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË


tetor 20, 2014 14:59

Rregullore nr. 02/2014
shtator 24, 2014 14:46

Udhëzimi Administrativ nr.11/2014shtator 24, 2014 14:41

Udhëzimi Administrativ nr.10/2014shtator 18, 2014 09:58

Udhëzimi Administrativ nr.09/2014shtator 18, 2014 09:56

Udhëzimi Administrativ nr.08/2014shtator 18, 2014 09:53

Udhëzimi Administrativ nr.07/2014shtator 18, 2014 09:45

Udhëzimi Administrativ nr.06/2014shtator 18, 2014 09:42

Udhëzimi Administrativ nr.05/2014Page 5 of 18First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Next   Last